Gå til indhold

Privatansat: Advarsel

Din leder har mulighed for at give dig en advarsel, hvis han/hun er utilfreds med din indsats, din adfærd, samarbejdet eller andre forhold, der har med dig at gøre.

Formålet med en advarsel

Formålet med en advarsel er at præcisere, at et bestemt forhold, der normalt ikke kan karakteriseres som en grov misligholdelse, ved gentagelse kan og vil medføre den i advarslen nævnte sanktion (typisk afskedigelse eller bortvisning).

Hvis din leder vil give dig en advarsel, skal du være opmærksom på følgende:

  • Du har krav på, at din kreds bliver inddraget i sagen
  • Du har ret til at kræve, at advarslen er klar og utvetydig med oplysning om, hvad der er utilfredshed med, og hvilken ændring af din adfærd man ønsker
  • Du har ret til at få præciseret, hvad konsekvensen er, hvis advarslen ikke bliver efterkommet

En advarsel kan forældes. Hvor lang tid der går, inden en advarsel mister sin virkning, afhænger af den pågældende misligholdelse. Ved mindre væsentlige misligholdelser vil en advarsel sædvanligvis forældes efter et halvt til et helt år, mens alvorligere forhold typisk forældes efter et til to år.

Bliv medlem