Gå til indhold

Private arbejdspladser

Du kan her se de private arbejdspladser, som Socialpædagogerne har indgået overenskomst med.

Tilbage til Midtsjælland
Arbejdsplads  Tillidsrepræsentant 

85 tilbud Løvegade
Løvegade 10 B
4200 Slagelse
Tlf. 42 90 95 90 (Hovedkontoret)
kontakt@altiden.dk

Har tiltrådt landsoverenskomsten for private opholdssteder og botilbud m.v. mellem Dansk Erhverv og Socialpædagogerne

Lokalaftale vedr. nedsættelse af hviletid mellem Altiden og SL

Lokalaftale vedr. frivilligt merarbejde til fastansatte mellem Altiden og SL

Lokalaftale vedr. koloni mellem Altiden og SL

Lokalaftale vedr. tillidsrepræsentanter i Altiden

Daniel Reichenbach
daniel.reichenbach@altiden.dk

Altiden Social ApS
Botilbuddet Dianalund
Kongstedvej 20
4293 Dianalund
Tlf. 42 90 95 90 (Hovedkontoret)
kontakt@altiden.dk

Har tiltrådt landsoverenskomsten for private opholdssteder og botilbud m.v. mellem Dansk Erhverv og Socialpædagogerne

Lokalaftale vedr. nedsættelse af hviletid mellem Altiden og SL
Lokalaftale vedr. frivilligt merarbejde til fastansatte mellem Altiden og SL
Lokalaftale vedr. koloni mellem Altiden og SL
Lokalaftale vedr. tillidsrepræsentanter i Altiden

Denni Randall Kean Pedersen
denni.pedersen@altidenekko.dk
92 99 18 01

Altiden Social ApS
Botilbuddet Stenagergård
Stenagervej 7
4200 Slagelse
Tlf. 42 90 95 90 (Hovedkontoret)
kontakt@altiden.dk

Har tiltrådt landsoverenskomsten for private opholdssteder og botilbud m.v. mellem Dansk Erhverv og Socialpædagogerne

Lokalaftale vedr. nedsættelse af hviletid mellem Altiden og SL

Lokalaftale vedr. frivilligt merarbejde til fastansatte mellem Altiden og SL

Lokalaftale vedr. koloni mellem Altiden og SL

Lokalaftale vedr. tillidsrepræsentanter i Altiden

 

Birkholm

Havdrupvej 11 B,
4623 Ll. Skensved
Tlf. 56 16 86 50

Har tiltrådt KL's Overenskomst for socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv.

Har tiltrådt KL's Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

Lokalaftale om arbejdstid mellem Birkholm og Socialpædagogerne

Karin Lisbeth Christiansen

Bofællesskaberne Inge
og Sofie Marie I Ringsted          
Ærtekildevej 10 
4100 Ringsted
Tlf: 5767 0750
ingesofie@mariehjem.dk

Har tiltrådt KL´s Overenskomst for socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv.

Har tiltrådt Kl´s Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

Michelle Varenholt
miv@mariehjem.dk

Bofællesskabet Cecilie Marie
Cecilie Marie Vej 1,
4330 Hvalsø
Tlf: 4640 0005
fonden@mariehjem.dk

Har tiltrådt KL´s Overenskomst for socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv.

Har tiltrådt KL´s Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

Lokal arbejdstidsaftale mellem Bofællesskabet Cecilie Marie og Socialpædagogerne

Eija Anneli Hiltunen
eah@mariehjem.dk

Botilbuddet Åse Marie
Ejbovej 26
4632 Bjæverskov
Tlf: 2452 0041
aase@mariehjem.dk

Har tiltrådt KL's Overenskomst for socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv.

Har tiltrådt KL's Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

 

Botilbuddet Sct. Mikkelsgade
Sct. Mikkelsgade 10
4200 Slagelse
Tlf. 58 50 15 16
botilbuddet@botilbuddet.dk

Har tiltrådt landsoverenskomsten for private opholdssteder og botilbud m.v. mellem Dansk Erhverv og Socialpædagogerne

Overenskomst mellem Botilbuddet Sct. Mikkelsgade og Socialpædagogerne

Lokalaftale vedr. løn mellem Botilbuddet Sct. Mikkelsgade og Socialpædagogerne

Lokalaftale om arbejdstid mellem Botilbuddet Sct. Mikkelsgade og Socialpædagogerne

Lokalaftale vedr. omsorgsdage og seniordage mellem Botilbuddet Sct. Mikkelsgade og Socialpædagogerne

 

Cafa
Hovedvejen 3
4000 Roskilde
Tlf. 4637 3232
cafa@cafa.dk

Overenskomst for kontorpersonale, socialrådgivere, pædagoger og socialformidlere 2018-2021

Kim Kammer
kk@cafa.dk

Fonden Concura
Tveje Merløse 10
4300 Holbæk
Tlf. 5943 4700
kontakt@concura.dk

Har tiltrådt landsoverenskomsten for private opholdssteder og botilbud m.v. mellem Dansk Erhverv og Socialpædagogerne

Lokalaftale om arbejdstid m.m. for Fonden Concura 

Fælles fortolkningsbidrag mellem Fonden ConCura og SL til forståelse af overenskomstens bestemmelser omkring arbejdstid

 

Dueslaget

Byager 31
4330 Hvalsø
Tlf. 46461620
dueslaget-hvalsoe@mail.tele.dk 

Har tiltrådt landsoverenskomsten for private opholdssteder og botilbud m.v. mellem Dansk Erhverv og Socialpædagogerne

 

Egholt
Næstvedvej 78
4180 Sorø
Tlf. 57 60 83 00

Har tiltrådt landsoverenskomsten for private opholdssteder og botilbud m.v. mellem Dansk Erhverv og Socialpædagogerne

Lokalaftale om arbejdstid indgået mellem Egholt og SL

Lokalaftale vedr. aflønning indgået mellem Egholt og SL

Lokalaftale om nedsættelse af hviletid indgået mellem Egholt og SL

Lokalaftale vedr. honorering af TR og AMR

Lokalaftale vedr. omsorgsdage og seniordage indgået mellem Egholt og SL

Fælles fortolkningsbidrag mellem Egholt og SL til forståelse af overenskomstens bestemmelser omkring arbejdstid

Susanne Andersen (Sanne)
saan@egholt.dk
40 50 93 08

Ekkenberg Netværk 2022 ApS
Svendsgade 8, st.th.
4200 Slagelse
Tlf. 

Har tiltrådt landsoverenskomsten for private opholdssteder og botilbud m.v. mellem Dansk Erhverv og Socialpædagogerne

Lokalaftale om løn- og ansættelsesvilkår for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde ved Ekkenberg Netværk 2022 ApS

Pernille Johansen
tr.ekkenberg@gmail.com

Ekkenberg Netværk Slagelse ApS
Rosengade 11 C, 1.tv.
4200 Slagelse
Tlf.

Lokalaftale om løn- og ansættelsesvilkår for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde ved Ekkenberg Netværk Slagelse ApS

Pernille Johansen
tr.ekkenberg@gmail.com

Ekkenberg i Olufsgade
Olufsgade 6, st.tv.
4200 Slagelse 

Lokalaftale om løn- og ansættelsesvilkår for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde ved Ekkenberg i Olufsgade

Rune Lundgreen
tr.ekkenberg@gmail.com

Esbernhus
Kystvejen 96E
4400 Kalundborg
Tlf. 5955 0100
esbernhus@kalundborg.dk

Har tiltrådt KL's Overenskomst for socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv.

 

Fjordstjernen
Isefjords Alle 25-27
4300Holbæk
Tlf. 59 43 17 00

Aftale om tiltrædelse af overenskomst vedr. løn- og ansættelsesvilkår for hjemmevejledere og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv mellem Fjordstjernen og Socialpædagogerne

Lokalaftale vedr. arbejdstid, rådighedstjeneste, hviletid og fridøgn mellem Fjordstjernen og Socialpædagogerne

Per Nederskov
pene@fjordstjernen.dk

Fonden Hedebo

Københavnsvej 14
4000 Roskilde
Tlf. 46 35 54 57
hedebo@post.cybercity.dk

Har tiltrådt landsoverenskomsten for private opholdssteder og botilbud m.v. mellem Dansk Erhverv og Socialpædagogerne

Lokalaftale om løn- og ansættelsesvilkår for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde hos Fonden Hedebo

 

HabitusHuset Køge / Greve
Jernstøbervænget 7-9
4600 Køge
Tlf. 81 80 32 25

Har tiltrådt landsoverenskomsten for private opholdssteder og botilbud m.v. mellem Dansk Erhverv og Socialpædagogerne

Lokalaftaleforhandlinger 2023 indgået i henhold til Landsoverenskomsten for private opholdssteder og botilbud m.v.

Lokalaftale om nedsættelse af hviletid og tilrettelæggelse af tjenesten for pædagogisk personale ansat ved Habitus

Lokalaftale om frivilligt merarbejde for pædagogisk personale ansat ved Habitus

Lokalaftale om arbejdstid for pædagogisk personale ansat ved Habitus

Lokalaftale om lønsystem for pædagogisk personale ansat ved Habitus

Lokalaftale om afholdelse af ferie i timer

for pædagogisk personale ansat ved Habitus

Protokollat 1

Protokollat 2

Jimmi Bruun Christensen
ojummi@gmail.com

Høng Erhvervsskole
Kulbyvej 9
4270 Høng
Tlf. 5885 2032
sikker.hoeng@ok-fonden.dk

Aftale om tiltrædelse af overenskomst for socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv indgået mellem KL og Socialpædagogernes Landsforbund mm ved DSI Høng Erhvervsskole

Forhåndsaftale om lønaftale for personale ansat ved DSI Høng Erhvervsskole

 

Julemærkehjemmet Skælskør
Møllebakken 5
4230 Skælskør
Tlf: 5819 4967

Har tiltrådt KL's Overenskomst for socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv.

Har tiltrådt KL's Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

Eva Merete Carlsen
eva.carlsen@julemaerket.dk

Julemærkehjemmet Liljeborg
Baldersvej 3
4000 Roskilde
Tlf: 46 30 42 00
liljeborg@julemaerket.dk

Har tiltrådt KL's Overenskomst for socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv.

Har tiltrådt KL's Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

Laura Aaberg Linder
laura.linder@julemaerket.dk

Kildehaven
Hovedgaden 95
4520 Svinninge
Tlf: 5921 1700
info@kildehaven.com

Kildehaven i Holbæk hører ind under Danske Diakonhjems tiltrædelsesaftale Lokalaftale vedr. arbejdstid, rådighedstjeneste, hviletid og fridøgn for pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv mellem Socialpædagogerne og Kildehaven 

Lokalaftale vedrørende arbejdstid for basis medarbejdere omfattet af arbejdstidsaftale for ansatte SL 64.01 og FOA 79.01 ved Kildehaven, Boliger & Sundhedscenter

Aftale om tiltrædelse af overenskomst vedr. løn- og ansættelsesvilkår for hjemmevejledere og pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. mellem Danske Diakonhjem og Socialpædagogerne

Aftale om tiltrædelse af overenskomst vedr. løn- og ansættelsesvilkår for omsorgs- og pædagogmedhjælpere, samt pædagogiske assistenter mellem Danske Diakonhjem og Socialpædagogerne

Forhåndsaftale vedr. fastholdelsestillæg mellem Socialpædagogerne og Kildehaven

Julie Gudmundsson
(afd. Gården)
jugu@kildehaven.com
51 80 06 49

Rikke Gaunfeldt
(afd. Panorama)
riga@kildehaven.com

Fonden Koloni
Holbæk Landevej 42
4350 ugerløse
Tlf. 25 89 49 25
mail.koloni@gmail.com

Lokalaftale om løn- og ansættelsesvilkår for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde ved Netværket Smedegade S/I

 

Fonden Koloni
Holbæk Landevej 42
4350 ugerløse
Tlf. 25 89 49 25
mail.koloni@gmail.com

Overenskomst for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde indgået mellem Koloni og Socialpædagogerne

 

Netværket Smedegade S/I
Smedegade 43
4200 Slagelse
Tlf. 41 87 65 94

Har tiltrådt landsoverenskomsten for private opholdssteder og botilbud m.v. mellem Dansk Erhverv og Socialpædagogerne

Lokalaftale om løn- og ansættelsesvilkår for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde ved Netværket Smedegade S/I

Stine Blaagaard
stine@ns47.dk

Orøstrand Skole og behandlingshjem
Stænget 6
4305 Orø
post@osmail.dk

Har tiltrådt KL's Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

Tiltrædelsesoverenskomst for pædagogisk personale ved Orøstrand

Tiltrædelsesoverenskomst for lærere ved Orøstrand

 

 

Rune Kargo
rrk@osmail.dk

Pareta Social Roskilde
Præstemarksvej 1
4060 Kirke Såby
Tlf. 60 14 11 11

Aftale mellem Pareta Social og SL om løn- og ansættelsesvilkår for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde som støtte / kontakt og mentor

 

Ringsted krisecenter

Sorøvej 22
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 89 94
info@ringsted-krisecenter.dk

Har tiltrådt landsoverenskomsten for private opholdssteder og botilbud m.v. mellem Dansk Erhverv og Socialpædagogerne

 
Sekretariatet Lænkeambulatorierne i Danmark
Peter Bangs Vej 1, opgang G, 4.
2000 Frederiksberg
Tlf. 39 45 54 55
sekr @ laenke-ambulatorierne 
 

Solglimt
Solglimtvej 13
4540 Fårevejle
Tlf: 59 65 32 33
solglimt@solglimt.net

Har tiltrådt KL's Overenskomst for socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv.

Har tiltrådt KL's Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

Claus Ikkala 
c.ikkala@hotmail.com
22 47 58 45

Tjørnehøj Plus Sundhed A/S
Tjørneparken 3
4572 Nørre Asmindrup
Tlf. 30 78 35 71
tjornehoj@psykiatriplus.dk 

Har tiltrådt landsoverenskomsten for private opholdssteder og botilbud m.v. mellem Dansk Erhverv og Socialpædagogerne

Lokalaftale om ulempeydelse mellem Socialpædagogerne og Tjørnehøj Plus Sundhed A/S

Lokalaftale mellem Plus Sundhed A/S og Socialpædagogerne om løbende udbetaling af frivilligt merarbejde og frivilligt overarbejde

 

 

Bliv medlem