Gå til indhold

PFF

Pædagogernes Forhandlingsfællesskab er en særlig konstruktion mellem Kommunernes Landsforening, samt Socialpædagogerne og BUPL. Læs mere om arbejdet i kreds Midtsjælland.

Tilbage til Midtsjælland

PÆDAGOGERNES FORHANDLINGS FÆLLESSKAB ER NOGET SÆRLIGT

I dit nye job bliver du omfattet af en fællesoverenskomst, der er indgået mellem Kommunernes Landsforening (KL), BUPL og Socialpædagogerne. Det betyder helt konkret, at du også kommer ind i et nyt fællesskab med både BUPL og Socialpædagogerne.
Download pdf

Socialpædagogerne og BUPL indgik i 2002 for første gang en fælles overenskomst på det forebyggende og dagbehandlende område. Det var et fælles ønske, at få en overenskomst der dækker en række pædagogiske stillinger indenfor området, og skabe mulighed for at opsamle nye typer af tilbud, som hverken var omfattet af Socialpædagogernes eller BUPL´s overenskomster.

Med henblik på at koordinere og varetage de konkrete forhandlingsopgaver er der i alle kredse og fagforeninger et lokalt sekretariat for Pædagogernes Forhandlingsfællesskab.

Hos Socialpædagogerne Midtsjælland har vi 2 sekretariater, da kredsen grænser til 2 BUPL afdelinger.  Sekretariaterne varetager blandt andet forhandlingsopgaver vedrørende oprettelse og ændringer af tilbud, forhandling af honorering for arbejdstid, og aftaler om lokal løndannelse.

Bliv medlem