Gå til indhold

Er du tillidsrepræsentant i Østjylland?

Her finder du nyttig information, som du kan bruge i dit hverv som TR i kreds Østjylland.

Tilbage til Midtjylland

Lokalaftaler og forhandlingskompetence

Du får kompetence til at forhandle løn og indgå lokalaftaler i henhold til arbejdstidsaftalen, når du har gennemgået TR-Basisuddannelsen. Kredsen sender et kompetenceskema til dig, som du skal sende til lønningskontoret/HR-afdelingen på din arbejdsplads, så de ved, at du har kompetencen inden for ovenstående områder.

Procedure forud for indgåelse af lokalaftale - februar 2022

Her finder du en oversigt over, hvad du som TR må forhandle lokalt på din arbejdsplads - februar 2022

Når TR forhandler løn
PowerPoint fra TR-møderne 23. og 24. februar 2015

Procedure ved tjek af lønsedler- marts 2023

Årlig løndrøftelse 
Forud for den årlige løndrøftelse mellem din ledelse og dig som TR kan du her hente inspiration til at udarbejde en skrivelse, der kan sendes til din ledelse. Kredskontoret kan være repræsenteret ved dette møde. 


Hvis der opstår spørgsmål eller tvivl, skal du naturligvis kontakte kredsen.

Ny- eller genvalgt TR

Udviklingssamtaler

Som tillidsrepræsentant tilbydes du en udviklingssamtale senest 6 måneder efter gennemførelse af basisuddannelsen.

Efterfølgende tilbydes du en samtale hvert andet år. 
Samtalerne bliver afholdt på kredskontoret i Frichsparken, Søren Frichsvej 42 C, 8230 Åbyhøj.

Du skal give en tilbagemelding på, om du kan deltage i udviklingssamtalen. Hvis du ikke kan deltage den pågældende dag, kommer du bagest i køen, hvilket betyder, at der kan gå lang tid, inden du tilbydes en ny samtale.

Udviklingssamtalen bliver afholdt af Sara Ellesøe Hansen eller Mette Marhauer, kredsnæstformænd. Det er en coachende samtale med fokus på dine nuværende kompetencer og fortsatte kompetenceudvikling i rollen som tillidsrepræsentant.

Udviklingssamtalen er et tilbud til alle tillidsrepræsentanter. Vi håber, at du vil prioritere udviklingssamtalen. 

TR-møde 23. august 2022

TR-møde 22. marts 2022

Trio-konference 4. november 2020

'Fra konflikt til samarbejde' - Mette Lindhardt, erhvervspsykolog

TR-møde 26. oktober 2020

Oplæg fra TR-døgnet den 2. og 3. marts 2020

Skal du være bisidder ved samtale?

Tjekliste som er god for dig som TR at have ved hånden, hvis du skal være bisidder ved en samtale.

Lønforsikring

Slides fra TR-møderne i maj vedrørende lønforsikringen.

Regler om ret til erstatningsferie ved sygdom

Her kan du læse faglig information fra Socialpædagogerne vedrørende de nye regler om ret til erstatningsferie ved sygdom.

Bliv medlem