Gå til indhold

Er du tillidsrepræsentant i Midt- og Vestjylland?

På denne side vil du finde informationer som først og fremmest henvender sig til kreds Midt- og Vestjyllands tillidsrepræsentanter.

Tilbage til Midtjylland

Hvem i kredsen skal TR kontakte

I Kreds Midt- og Vestjylland har vi fordelt opgaverne således, at der for hver kommune og Regionen er et team bestående af en konsulent med ansvaret for rådgivning, vejledning og alle sagsbehandlende opgaver og en politiker med det overordnede politiske ansvar.

TR kompetencer

TR har kompetence svarende til nærmeste leders kompetence til at indgå lokale aftaler vedrørende alle forhold på arbejdspladsen med undtagelse af godkendelse af dispensation for uddannelseskravet.

Kompetencer og opgaver

TRs opgaver består dels af at være talsmand for kollegerne overfor ledelsen og i de fleste tilfælde være den centrale MEDrepræsentant, dels at være Socialpædagogernes aftalepart i henhold til den uddelegerede aftale kompetence. Opgaverne er nærmere beskrevet her.

TR's rolle og funktion

TR's grundlæggende rolle er at varetage fællesskabets interesser på arbejdspladsen gennem at få den bedst muligt indflydelse på alle de forhold, der har betydning herfor.

Intromøder TR

Det er vores mål, at alle nyvalgte TR skal inviteres til et intromøde senest 3 måneder efter at kredsen er informeret om valget.

TR-møder

Der afholdes 3-4 TR-møder årligt. Til møderne er der mødepligt.

Forhåndsaftaler m.v.

Vær opmærksom på at oplysninger og aftaler der gælder en hel kommune – eksempelvis Socialpædagogernes repræsentanter i Hoved- og Fælles/Sektor MED udvalg, forhåndsaftaler, procedureaftaler osv. skal findes under hovedmenuen Kommuner.

En lille folder til dine kolleger

Her er en lille folder - "Jeg er din tillidsrepræsentant - Ved du hvad jeg laver? Du kan udfylde og printe folderen og give den til dine kolleger.

Bliv medlem