Gå til indhold

TR-Intromøder

Praktisk information omkring de lokale TR-intromøder og materiale fra afholdte TR-intromøder

Tilbage til Midtjylland

Lokale TR-intromøder

Du vil blive inviteret til TR-velkomstmøde, når du er blevet valgt til tillidsrepræsentant. Mødet afvikles som en individuel samtale med faglig sagsbehandler Bente Rasmussen. Der er afsat en time til samtalen. Hvis der er valgt en suppleant på din arbejdsplads, inviteres vedkommende også til at deltage i mødet.

Samtalen afholdes i kredsens lokaler på Søren Frichs Vej 42 C i Frichsparken, 8230 Åbyhøj. Find Frichsparken her på kortet.  

Tre gange om året afholder kredsen heldags TR-intromøder. Du vil få tilsendt et program for mødet ca. 14 dage før mødet afholdes. Næste TR-intromøde er mandag den 4. december 2023.

Øvrige TR-kurser kan du læse om i kursuskataloget på TR-området i Mit SL.

Parkering i forbindelse med kurser/møder skal ske på betalingsanlægget i Frichsparken eller på de omkringliggende veje. Kredsen refunderer udgiften.

Er du din arbejdsplads' nye tillidsrepræsentant?

Her finder du vigtig viden som nyvalgt TR

Bliv medlem