Gå til indhold

Frikøb til kredsens tillidsrepræsentanter

Retningslinjer for frikøb i forbindelse med deltagelse i tillidsrepræsentantmøder (TR-møder).

Tilbage til Midtjylland

Formål

Beskrive retningslinjer for frikøb i forbindelse med deltagelse i TR-møder og betaling af transportudgifter.

Mål

At sikre at reglerne er kendte samt opnå ensartethed i kredsens regler for frikøb og transportrefusion. 

  • Der udsendes mødeplan for hele kalenderåret senest i januar med henblik på planlægning med korrekt varsel for frikøb på arbejdspladsen. Mødeplanen lægges ligeledes ud på kredsens hjemmeside.
  • Der gives frikøb for max 7,4 timer pr. mødedag.
  • Deltagelse i mindre end hele dage honoreres med konkret timetal.
  • For TR, der er bosiddende inden for en radius af 8 km fra mødestedet, refunderes billigste offentlige transportmiddel.
  • For øvrige TR’er refunderes transportudgifter. Såfremt du kører i egen bil betales km-takst (se nedenfor) efter gældende regler samt eventuel parkeringsafgift efter kredsens gældende regler.
  • For TR, der er bosiddende uden for kredsen samt TR valgt på Samsø, aftales der konkret refusion med kredsens TR-ansvarlige.

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 18. marts 2005

Kilometertakst pr. 1. januar 2022

Kørsel i egen bil eller motorcykel op til 20.000 km./år: 3,51 kr./km
Kørsel i egen bil eller motorcykel ud over 20.000 km/år: 1,98 kr./km

Bliv medlem