Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Hvis du arbejder på et opholdssted eller ved et privat botilbud, der ikke har overenskomst, bør du sikre dig, at størrelsen af pensionsindbetalingerne og eventuelle karensbestemmelser i forhold til indbetaling af pension ikke stiller dig dårligere end, hvis du var omfattet af en overenskomst.

De aktuelle pensionsprocenter i Socialpædagogernes overenskomst med Dansk Erhverv udgør:

  • 12,8% for omsorgs- og pædagogmedhjælpere
  • 13,5% for pædagoger m.v. i basisstillinger, og
  • 14,0% for afdelingsledere og stedfortrædere.

Egetbidraget udgør 1/3 af det samlede bidrag, hvilket du bør tage højde for, når du vurderer din løn i forhold til sammenlignelige grupper. Se afsnit om Løn.

Efter overenskomsten har man som udgangspunkt ret til pension efter 9 måneders beskæftigelse. Det gælder dog ikke, hvis man forud for ansættelsen var omfattet af en anden arbejds- markeds pension. I så tilfælde vil du være berettiget til pension fra første ansættelsesdag.

Vi har desværre set nogle enkelte tilfælde, hvor medarbejdere ikke har fået indbetalt pension på trods af, at det fremgik af deres lønseddel. Det er derfor en god idé af og til at tjekke med dit pensionsselskab om du får den pension du har ret til.