Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu
TTEMA: Privatansat

Godkendelse og tilsyn

Et privat botilbud eller opholdssted skal godkendes af det socialtilsyn, som har tilsynet med pågældende til- bud. Socialtilsynet skal ligeledes føre et løbende tilsyn. Godkendelsen og tilsynet skal primært sikre, at arbejdet udføres på fuldt betryggende vis, og at I som personalegruppe har de fornødne faglige og personlige kvalifikationer. Der er fem tilsyn i landet. Du kan læse mere om socialtilsynet på Socialstyrelsens hjemmeside. Hvis du ønsker at læse tilsynenes rapporter fra de enkelte tilbud, kan du finde rapporterne ved at lave en søgning på tilbudsportalens hjemmeside.

Du finder Tilbudsportalen her