Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Privatansatte

Som privatansat har du ret til 5 ugers ferie efter ferieloven

Privatansatte socialpædagoger har ret til at holde 5 ugers ferie efter ferieloven. For privatansatte gælder de samme principper for afholdelse af ferie som for ansatte i kommuner og regioner, selvom reglerne kan være udformet anderledes. Privatansatte har dog kun ret til 5 ugers ferie efter ferieloven, men der kan være indgået aftaler om ekstra feriefridage.

Din arbejdsgiver skal så vidt muligt, tage hensyn til dine ferieønsker.

Den særlige feriegodtgørelse er efter ferieloven 1% af lønnen i optjeningsåret. Ferietillægget udbetales normalt over to gange henholdsvis med lønnen for maj og lønnen for august. Vil du vide mere om ferie, så klik her sl.dk/faa-svar/ferie/nye-ferieregler