Menu

Privatansatte

Som privatansat har du ret til 5 ugers ferie efter ferieloven

Privatansatte socialpædagoger har ret til at holde 5 ugers ferie efter ferieloven. For privatansatte gælder de samme principper for afholdelse af ferie som for ansatte i kommuner og regioner, selvom reglerne kan være udformet anderledes. Privatansatte har dog kun ret til 5 ugers ferie efter ferieloven, men der kan være indgået aftaler om ekstra feriefridage.

Din arbejdsgiver skal så vidt muligt, tage hensyn til dine ferieønsker.

Den særlige feriegodtgørelse er efter ferielovens regler 1 % af lønnen i optjeningsåret. Se mere i håndbog for privatansatte (pdf).