Gå til indhold

Nyttige pjecer og links

Her finder du nogle relevant Pjecer og Links til brug i dit hverv som Tillidsrepræsentant eller Fællestillidsrepræsentant

Tilbage til Nordjylland

Socialpædagogernes vidensbank

I banken præsenteres flere typer af viden, fra brugerfortællinger til forskning, og indgangen til viden sker gennem dit valg af målgrupper og emner, eller gennem fritekstsøgning. Der er viden fra 1995 og frem.

Find den her

Links til sider udenfor Socialpædagogerne

Forhandlingsfællesskabet

På forhandlingsfællesskabets website finder du alle de generelle aftaler på det kommunale område. 
Det er desuden muligt at downloade flere pjecer, både med kommenterede aftaler og om budgetter og lokale lønforhandlinger.
www.forhandlingsfaellesskabet.dk

Offentligt Ansattes Organisationer (OAO)

OAO er en sammenlægning af Det Kommunale Kartel og Statsansattes Kartel. OAO arbejder for lønmodtagere i kommuner, regioner og stat. OAO's 32 forbund har tilsammen 434.000 medlemmer, der er ansat i den offentlige sektor. 
www.oao.dk 

Fagbevægelsens Hovedorganisation - FH

FH er Danmarks største hovedorganisation, og har bl.a. Socialpædagogerne som medlemmer. Websitet har omfattende information om bl.a. arbejdsmarkedsforhold, uddannelse, miljø, samfund og økonomi. Og en arbejdsretsdatabase med domme, voldgiftskendelser, afskedigelsesnævnsafgørelse m.v. 
www.fho.dk

Danmarkskortet

Er en samling af oplysninger fra alle landets kommuner og indeholder:  
 - Medarbejderindflydelse: alle LO-repræsentanter i SU og MED hovedudvalg  
 - Nøgletal: indbyggertal, skat, personaleforbrug m.v.  
 - Lønstatistik: faggruppeopdelte gennemsnitslønninger, lønsummer, sammenligninger mellem kommuner, mv. 
danmarkskortet

VPT - Viden på tværs

Arbejdsgivere og organisationer på det kommunale område driver i fællesskab dette website om ligestilling, arbejdsmiljø, personalepolitik, medindflydelse, kompetenceudvikling, lederudvikling mv. Her findes også beskrivelser af Parternes Uddannelses Fællesskab – PUF – som varetager uddannelse af MED-undervisere. 
vpt.dk

Væksthus for ledelse

Vidensportal for offentligt ansatte ledere. Og dermed et oplagt website at undersøge for tillidsrepræsentanter.  Mange af sidens emner er ligeså relevante for tillidsrepræsentanter som for ledere. 
www.lederweb.dk 

Kommunernes og Regionernes Løndatakontor

Regionernes og kommunernes løndatakontor, som udarbejder lønstatistikker og ligestillingsstatistikker til brug for overenskomstforhandlingerne. Fra websitet kan bestilles statistikker for udvalgte kommuner og amter. 
www.krl.dk

Statens juridiske online informationssystem

Love, bekendtgørelser og cirkulærer. Beretninger fra Folketingets ombudsmand og adgang til Folketingets dokumenter. 
www.retsinfo.dk 

Arbejdsmarkedets Hus

Arbejdsretten, Tjenestemandsretten og Den Kommunale Tjenestemandsret. Website med information og database indeholdende retsmøder, afgørelser og domme. 
www.arbejdsretten.dk 

Branchearbejdsmiljørådet, Social og Sundhed

BAR SOSUs website, som primært omfatter psykisk arbejdsmiljø, personhåndtering og indeklima. SL har plads i BAR-SOSU. 
www.bar-sosu.dk

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Instituttets hjemmeside med aktuelle nyheder, tal og statistik, love og regler, vejledninger og værktøjer. Links til mange andre relevante arbejdsmiljøhjemmesider. 
www.nfa.dk

Arbejdstilsynet

Website med nyheder, regler og love og information på arbejdsmiljøområdet. Her kan man følge med i screeninger af arbejdspladser og se hvilke arbejdspladser der har fået grønne, gule og røde smileyer. 
www.at.dk 

Kampagneside for Branchearbejdsmiljørådet, Social og Sundhed

Website med særligt fokus på arbejdsmiljø og skånsom forflytning. Princippet i forflytningskonceptet er, at man inddrager borgerens egne ressourcer samtidig med at medarbejderen skåner sin ryg. 
www.forflyt.dk

Region Nordjylland

www.regionnordjylland.dk 

Kommunernes Landsforening

Sammenslutning af samtlige kommuner. Ditto hjemmeside om kommunernes opgaver og politikområder. 
www.kl.dk 

Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv

Arkivsamling af bøger, tidsskrifter, artikler, film, plakater, biografier m.v. fra dansk arbejderbevægelse. 
abm.reindex.net/ABA/main/Landing.php

Bliv medlem