Gå til indhold
Socialpædagogernes logo
Mit SL

Seniorer

Seniorsektionen er nedlagt fra januar 2024, men vi intensiverer samarbejdet med Faglige Seniorer i Nordjylland. Så vi vil fortsat sikre fokus på seniorpolitik. Mere information om dette senere.

Tilbage til Nordjylland

Den lokale Seniorsektionen

Sektionen blev stiftet i Socialpædagogerne Nordjylland den 30. juni 1999.

Formål

Formålet med kredsens lokale sektion er at samle sektionens medlemmer med henblik på at styrke deres mulighed for at arbejde i og med organisationens seniorpolitik, pensionistpolitik og ældrepolitik.
Herudover at arrangere sociale og kulturelle arrangementer.

Medlemsskab

a) Sektionen optager Socialpædagogmedlemmer, der har været ordinært medlem af Socialpædagogerne og som nu modtager en pensionsydelse/pensionslignende ydelse eller efterløn, og som ikke har lønarbejde over 14 timer.
b) Medlemmer af kredsen, der er fyldt 60 år, men som ikke opfylder betingelser i punkt a), kan optages som medlem af sektionen.

Generalforsamling

Sektionens øverste myndighed er sektions generalforsamlingen.
Hver år i 1. kvartal afholdes der generalforsamling, hvor der vælges en sektionsformanden hvert andet år og en bestyrelse hvor halvdelen vælges i lige år og anden halvdel i ulige år. Alle valg er to-årige.

Læs referaterne her

Bestyrelsesmøder & opgaver

Seniorsektionens bestyrelse holder ca. seks møder om året. Dagsordenspunkterne er vidt forskellige, men en stor del af tiden går på at arrangere kommende aktiviteter, debattere seniorpolitik/ældrepolitik eller mangel på samme.

Seniorsektionen har også de seneste år stået som arrangører af kreds Nordjyllands sommerudflugt, samt årets julearrangement. Begge aktiviteter som er meget succesfulde.

Vedtægter for pensionister og efterlønsmodtagere, vedtaget januar 2019.

Læs om bestyrelsesmøderne her

Kredsarrangementer

Seniorsektionen er aktør på flere af kredsens arrangementer som tilbydes medlemmer. F.eks. jul i Zoo, sommerudflugt, møder om efterløn m.m.

Faglige seniorer

Faglige Seniorer er en selvstændig organisation for fagbevægelsens seniormedlemmer og Danmarks næststørste seniororganisation med mere den 250.000 medlemmer fordelt på 550 seniorklubber over hele landet. Som Senior og medlem af Socialpædagogerne er man automatisk gratis medlem af Faglige Seniorer,

Bliv medlem