Gå til indhold
Socialpædagogernes logo
Mit SL
Tilbage til Nordjylland

Arrangementer for ledere

Kredsen arrangerer forskellige konferencer og møder for ledere.

Medspiller og IKKE modspiller

Socialpædagogerne Nordjylland skal være medspiller og ikke modspiller. Det gælder i forhold til alle parter; lederne, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne og det enkelte medlem.

Socialpædagogerne er derfor forpligtiget til at orientere den enkelte leder vedrørende sager, der relaterer sig til arbejdspladsen. Det drejer sig om sager rejst fra tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, medlemmer eller fra forvaltningsniveau.

Som udgangspunkt søges sager og konflikter, der relaterer sig til den enkelte arbejdsplads, løst decentralt.

Servicering af lederne

Ledersektionen har sammen med Kredskontoret udarbejdet en beskrivelse over hvordan kreds Nordjylland vil servicere lederne.

Ledere er i denne sammenhæng, såvel ledere &forstandere, som mellemledere & afdelingsledere.

I notatet "Servicering af lederne i Kreds Nordjylland", beskriver vi hvordan du som leder kan bruge kredsen i sit daglige arbejde som leder, hvilke forpligtigelser kreds Nordjylland har over for lederne, samt hvordan sagsbehandling af individuelle sager varetages.

Alle forhold omkring ledelse kan bringes til debat i Ledersektionen, som er vejledende og rådgivende over for kredskontoret.

Behandling af ledersager

Socialpædagogerne Nordjylland har valgt at adskille sager vedrørende ledere og sager vedrørende øvrige medlemsgrupper

Dette er valgt ud fra at sikre, at du som leder ikke den ene dag kan have en repræsentant fra Socialpædagogerne som modpart, for den næste dag at få sine interesser varetaget af samme person.

Derfor har kredsformand Peter Kristensen kun ledersager, ligesom han varetager forhandlingerne om ny løn for lederne. På den måde søger vi at undgå habilitetsproblemer, samt sikrer at informationer om henholdsvis ledersager og øvrige medlemssager på samme arbejdsplads, ikke inddrages i de enkelte sager.

Hvis du alligevel ikke føler dine interesser varetaget godt nok lokalt, eller du er i tvivl om habiliteten, kan sagen overdrages til Socialpædagogerne centralt (SL-C), jævnfør følgende:

En individuel ledersag, hvor en leder som lønmodtager enten på grund af egne eller arbejdspladsens forhold udsættes for ansættelsesretslige sanktioner eller trusler herom, kan sagen overdrages til SL-C. Lederen kan frit overdrage disse sager til SL-C.

Overdragelsen skal til enhver tid ske via den lokale kreds. Det betyder, at en leder skal kontakte sin lokale kreds og oplyse, at der er en sag, samt at denne ønskes overdraget til SL-C. Derefter vil overdragelsen af sagen ske i overensstemmelse med de fastsatte procedurer for overdragelse af sager mellem kredsene og SL-C.

Kredsen kan forsat stadig kun overdrage sagen til SL-C i tilfælde af interessekonflikt.

På denne måde håber vi altid at kunne give en sober og grundig sagsbehandling til dig, hvor alle parter kan føle sig trygge ved, at lederens sag varetages på et objektivt grundlag.

Pjece til ledere og mellemledere

Ledersektionen har til inspiration lavet denne folder omkring udfordringerne på hvordan tilbuddene opfattes og italesættes af medarbejdere, forvaltninger og ledelse.

Styr på kerneopgaven og medarbejdernes kompetencer

Politisk ansvarlig på kontoret

Lederne

Peter H. S. Kristensen

Peter H. S. Kristensen

Kredsformand og HB medlem E-mail: nordjylland@sl.dk Telefon: 7248 6100

Mellemlederne

Kathja Ryom

Kathja Ryom

1. kredsnæstformand E-mail: nordjylland@sl.dk Telefon: 7248 6100

Lederlinjen

Er din lederposition, din stilling eller dit ledelsesarbejde under pres og har du svært ved at se løsningen, så er du velkommen til at kontakte Lederlinjen.

Få anonym, gratis rådgivning af fire erfarne erhvervspsykologer, som Socialpædagogerne har indgået aftale med.

Kontakt her
Bliv medlem