Gå til indhold
Socialpædagogernes logo
Mit SL

Arbejdsmiljø og Faglighed

Få hjælp til at fremme trivslen på din arbejdsplads ved at sætte fokus på faglighed og samarbejde

Tilbage til Nordjylland

Socialpædagogerne Nordjylland tilbyder de socialpædagogiske arbejdspladser i Nordjylland hjælp til at se arbejdsmiljøet med nye øjne. Vi hjælper jer med at sætte fokus på, hvad I kan gøre sammen for at fremme trivslen - med afsæt i jeres faglighed og samarbejde. Tilbuddet kan foreksempel være målrettet en personalegruppe, det lokale MED-udvalg og/eller ledergruppen.

Tag kontakt til kredskontoret på tlf. 72486100.

Læs mere om vores tilgang til at hjælpe arbejdspladserne med at fremme trivslen:

Kun I ved, hvad der virker hos jer. Derfor vil konsulentbistanden altid tage udgangspunkt i netop jeres behov - men vi hjælper jer også med at se arbejdsmiljøet med nye øjne. Måske har I overset noget vigtigt, som kan bringe jer videre.

Socialpædagoger arbejder ofte sammen med andre faggrupper. I er alle en del af hinandens arbejdsmiljø. Derfor gælder tilbuddet om konsulentbistand hele personalegruppen, også kolleger med anden faglig baggrund, eller som er organiseret andre steder end i Socialpædagogerne.

Konsulentbistanden har til hensigt at støtte jer i at fremme trivslen indenfor de rammer og vilkår, der er på netop jeres arbejdsplads. Det er arbejdsgiverens ansvar at sørge for et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Det hverken kan eller vil vi ændre på – men vi vil gerne hjælpe. Derfor er den konsulentbistand, vi tilbyder, vejledende, coachende og procesorienteret.

Vores grundantagelse er, at arbejdsmiljø og faglighed går hånd i hånd. Dette understøttes også af eksisterende forskning. Desuden har vi valgt faglighed som indfaldsvinkel, fordi vi allerede har redskaber til at øge trivsel via faglighed – og gerne vil udvikle flere

På alle arbejdspladser er der forskellige oplevelser af situationer og begivenheder. Det kommer an på øjnene, der ser. Når vi tilbyder konsulentbistand, anerkender vi dette. Samtidig vil vi sammen med jer gerne udforske de handlemuligheder, I giver hinanden – og om der kunne være andre.

Vi ønsker med tilbuddet om socialfaglig konsulentbistand at støtte socialpædagogiske arbejdspladser i Nordjylland i at fremme medarbejdernes trivsel via udvikling af faglighed, faglig bevidsthed og konstruktive samarbejdsformer.

Vi forstår trivsel som noget, der opleves individuelt men samtidig fortæller en del om det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Trivsel på arbejdspladsen skal ses i sammenhæng med de krav og ressourcer, der er – og trivsel skal holdes ved lige. Derfor tilbyder vi konsulentbistand rettet mod arbejdspladsen og ikke enkelte medarbejdere. Konsulentbistanden sigter mod at øge ressourcer i arbejdet som fagligt samarbejde, engagement og oplevelse af mening.

Faglighed, samarbejde og trivsel på en arbejdsplads hænger sammen. Derfor har konsulentbistanden også fokus på samarbejdsformer, der skaber gode betingelser for at sætte viden og kompetencer i spil på jeres arbejdsplads. Vi ønsker at hjælpe jer med at styrke det faglige samarbejde på arbejdspladsen og dermed øge jeres sociale kapital.

Den socialfaglige konsulentbistand har fokus på trivsel, faglighed og konstruktive samarbejdsformer.

Ordentlige løn- og ansættelsesvilkår er også vigtige – og det er der andre på kredskontoret, der tager sig af.

Den socialfaglige konsulent har kun den ene dagsorden at medvirke til at fremme trivslen på arbejdspladsen for socialpædagogerne og deres kolleger.

Projekt Arbejdsmiljø og faglighed går hånd i hånd på arbejdspladserne er slut.

Projektet var en fortsættelse af kreds Nordjyllands arbejde med visionen Socialpædagogerne i fremtiden i 2017-2018 . Projektet afspejlede kredsens arbejde med at koble indsatser vedr. arbejdsmiljø og faglighed sammen.

Til at varetage arbejdet med projektet havde kredsen ansat Dorte Lauenborg Nielsen som socialfaglig konsulent i perioden 2017-2018. Dorte har tidligere været ansat som projektmedarbejder i forbindelse med kredsens faglighedsprojekt Socialpædagogerne i Fremtiden

Læs mere her

Arbejdsgruppe på 12 medlemmer

I projektet nedsatte kredsen en arbejdsgruppe bestående af 12 medlemmer.
Arbejdsgruppen var primært et forum for test af konsulentydelser, gav sparring i forhold til hvordan tilbuddet om socialfaglig konsulentbistand skulle formidles til arbejdspladserne og medvirkede til at udvikle metode til at vurdere værdien af konsulentbistanden på arbejdspladserne.

 

Bliv medlem