Gå til indhold

Lokalbladet

Velkommen til "Indsigt", Kreds Nordjyllands lokale fagblad.

Tilbage til Nordjylland

Magasinet "Indsigt" er kredsens lokalblad

Kredsbladet udgives her på hjemmesiden ca. hvert kvartal, samt sendes direkte til medlemmer som kontoret har mail-adresse på.
Derudover udgives generalforsamlingsbladet som publiceres under generalforsamlingen hvert efteråret.

Indhold
Lokalbladet indeholder som udgangspunkt: Et tema, Lederen, Døgnrapporten og faglige nyheder.

Ansvarlige 
Redaktionsudvalget er den ansvarlige koordinator på indholdet til lokalbladene. Journalist Henrik Jensen fra hosjournalisterne.dk sørger for at interviewe og beskrive indlæggene til bladenes tema.

Læs bladet
Du finder det nyeste nummer af Indsigt på www.slnord.dk

Vi ønsker indlæg 
Vi modtager meget gerne indlæg til kommende numre. Send en på mail til: nordjylland@sl.dk att. Indsigt.

Redaktionsudvalget

Redaktionsudvalget har som prioriteret opgave at udgive kredsens lokalblad "Indsigt" og sikre sammenhæng mellem lokalbaldet og aktuelt stof.

Bliv medlem