Gå til indhold
Socialpædagogernes logo
Mit SL

Tillidsrepræsentanter

Kreds Nordjylland opererer med tillidsrepræsentanter på to niveauer. En TR på den enkelte arbejdsplads (lokal TR) og en fælles TR (FTR) som dækker hele kommunen/regionen.

Tilbage til Nordjylland

Valg af TR

Ved valg til TR er der nogle almindelige forudsætninger samt foreningsretlige regler der skal afholdes


TR bemyndigelse & vilkår

Den lokale tillidsrepræsentant har til opgave at være de ansatte medlemmer behjælpelig med arbejdsrelaterede spørgsmål, herunder bl.a at forhandle kollegaernes løn jvf. aftale med Kredskontoret

TR møder & uddannelse

For at sikre TR den nødvendige kompetence og viden til funktionen, skal TR ud over udbudte TR uddannelse, deltage i kreds Nordjyllands møder og udviklingssamtaler. Tillidsrepræsentanter mødes minimum fire gange om året.TR kurser

Er du nyvalgt tillidsrepræsentant som mangler at komme på basiskursus? Eller har du behov og ønsker om at deltage på efteruddannelseskurser - så finder du her Socialpædagogernes kursustilbud

TR udviklingsamtale

Tilbud om udviklingssamtale til FTR og TR


Nyttige pjecer & Links

Her finder du nogle relevant Pjecer og Links til brug i dit hverv som Tillidsrepræsentant eller Fællestillidsrepræsentant

Tillidsrepræsentanter på to niveauer

I praksis betyder det, at der i hver organisatorisk enhed, under en forstander/leder med økonomisk og personalemæssigt ansvar, er én lokal TR. I hver enkelt kommune/regionen vælges der en FTR mellem disse lokale TR.
Læs her baggrunden og beslutning om Kredsens TR & FTR struktur

Servicedeklarationer

Læs her Servicedeklarationen

Fællestillidsrepræsentant (FTR)

Fællestillidsrepræsentanten har et særligt ansvar som Socialpædagogernes repræsentant på arbejdspladsen, hvilket gi'r en udvidet TR bemyndigelse. FTR skal bl.a. jvf. FTR bemyndigelsesaftalen, sikre et godt teamwork, fællesskab og dialog til de TR som FTR er valgt i blandt, herunder rådgive og vejlede TR i forhold til deres TR bemyndigelse.

Mit SL

Det indhold, du normalt finder i TR-portalen, er flyttet med over i Mit SL. Som TR skal du derfor kun logge ind et sted, og du kan både bruge NemID og MitID.

I dit TR-område finder du medlemsoversigten, hvor du kan se dine medlemmer. Det er også her, at du vunder Værd at vide-sektionen med værktøjer og materialer til dit TR-arbejde.

Log på Mit SL
Bliv medlem