Gå til indhold

FTR bemyndigelse og vilkår

Hovedreglen er, at det i dagligdagen er FTR der vejleder og rådgiver de lokale TR’ere, mens Kredskontoret vejleder og rådgiver FTR.

Tilbage til Nordjylland

Aftaler om vilkår for FTR

Aftalen laves mellem Kredskontoret og arbejdsgiveren.
Som minimum skal FTR sikres at: 

  • Der er det nødvendige frikøb til opgaven.
  • Der er en arbejdsplads, hvor hvervet kan udføres fra. Den bør typisk være placeret centralt i kommunen/regionen.
  • Der stilles de nødvendige arbejdsredskaber til rådighed, gerne i form af bærbar Pc og mobiltelefon, så den største grad af fleksibilitet opnås.
  • Der skabes mulighed for at etablere faste ugentlige træffetider, hvor lokale TR samt medlemmerne i området kan træffe FTR. Dette fordrer, at arbejdspladsen respekterer dette i den daglige arbejdstidsplanlægning.
  • Vedkommende har direkte adgang til de politisk valgte og ansatte på Kredskontoret (E-mails, direkte telefonnumre)
  • Der er mulighed for at bruge enkelte dage på Kredskontoret, hvor der skal være adgang til en arbejdsplads.
  • At kredskontoret efter aftale stiller sekretariatsbistand til rådighed for FTR. Dette aftales med kontorlederen på Kredskontoret.
  • Øvrige forhold jævnfør ” Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse”.

Der skal være løbende orientering og dialog mellem FTR og Kredskontoret.

FTR's kompetencer

FTR Bemyndigelsesaftale
Bliv medlem