Gå til indhold
Socialpædagogernes logo
Mit SL

Plejefamilier

Medlemmer af Socialpædagogerne, der arbejder professionelt som plejefamilie og som har bopæl i Nordjyllands kreds, er tilknyttet Plejefamilierne i Kreds Nordjylland

Tilbage til Nordjylland

Familieplejeudvalget

Formålet for Plejefamilieudvalget er at samle plejefamilierne i Socialpædagogerne Nordjylland om varetagelsen af deres særlige faglige interesser, placering og rettigheder på arbejdsmarkedet.

Socialtilsyn

Socialtilsyn skal sikre en bedre kvalitet på anbringelsessteder, botilbud og andre sociale døgntilbud for særligt udsatte børn og voksne. Socialtilsynet varetages (pr. 1. januar 2014) af fem tilsynskommuner

Familieplejeudvalget

Familieplejeudvalget arrangerer forskellige arrangementer og cafémøder for familieplejere i kredsen.

Plejefamilieområdet er i fokus

Som plejefamilie hos Socialpædagogerne er du en del af et fagligt fællesskab. Vi tilbyder et sikkerhedsnet og en mulighed for faglig udvikling i jobbet. Vi har plejefamilieområdet i fokus, og vi arbejder på at forbedre rammerne for plejefamiliearbejdet.

Det kan Socialpædagogerne hjælpe med

Socialpædagogerne har udarbejdet en pjece til familieplejere som kort beskiver hvad vi kan tilbyde og hjælpe dig med i forhold til plejefamiliearbejdet, samt hvad du bør være opmærksom på og A-kasse forhold.

Læs her

Familieplejernes håndbog - Værd at vide

Værd at vide – Socialpædagogernes familieplejehåndbog” er primært skrevet til plejefamilier. Både de, der står overfor at skrive kontrakt om deres første plejebarn, de, der er garvede i faget og alligevel mangler et ”brush-up” omkring deres ansættelsesmæssige vilkår mm. og de, der blot ønsker at sætte sig lidt bedre ind i, hvad det vil sige at være plejefamilie.

Den digitale håndbog har den fordel, at links er aktive, så du nemt kan tilgå relevant lovstof og lignende ved at klikke på det.

Du kan også printe håndbogen enten i den fulde version eller som selvstændige kapitler.

Håndbogen er senest opdateret i januar 2020. God læselyst!

Læs håndbogen her

Falck Healthcare krisehjælp

Socialpædagogerne har indgået en aftale med Falck Healthcare om gratis krisehjælp til Socialpædagogernes plejefamilier.

Hvis du kommer ud for en alvorlig hændelse som for eksempel vold, trusler, ulykke, sygdom eller hvis du står i en krise, som hverken fagforening, kommune eller netværk er de rette at tale med om, har du mulighed for at anvende rådgivningscentret. 

I Rådgivningscenteret sidder medarbejdere, der er særligt uddannet til at tale med mennesker, som befinder sig i en vanskelig situation. Det tværfaglige team består af psykologer, speciallæger i psykiatri, mis­brugskonsulenter, advokater, revisorer og socialrådgivere.

Kriseberedskabet består også af akut krisestyring af særligt uddannet personale indenfor to timer.

Al henvendelse til Falck Healthcare er anonym. Plejefamilier skal ved henvendelse oplyse det personlige medlemsnum­mer, som er blevet udsendt af Socialpædagogernes Landsforbund til alle plejefamilier, der er omfattet af ordningen. Ring 7010 2012

Læs pjecen omkring psykologisk krisehjælp

Politisk ansvarlig på kontoret

Charlotte Enevoldsen

Charlotte Enevoldsen

Kredsnæstformand E-mail: nordjylland@sl.dk Telefon: 7248 6100

Fagligt selskab om udsatte Børn og Unge

Socialpædagogernes Fagligt selskab om udsatte Børn og Unge, er et forum for et særligt interessefællesskab, hvor medlemmer, der arbejder inden for samme område, kan finde inspiration, faglig udvikling og sparring.

Selskaberne danner hver især en ramme for de specifikke faglige emner, metoder og problemstillinger, der gør sig gældende på et bestemt socialpædagogisk arbejdsområde.

Det faglige selskab afholder konferencer, webinarer og andre arrangementer med et fagspecifikt fokus. Og i selskabets regi kan medlemmer dele viden og erfaringer med fagfæller på tværs af landet, som arbejder med samme område/målgruppe.

Familieplejere og andre medlemmer, som arbejder inden for selskabets område, bliver automatisk medlem af selskabet og inviteres til de aktiviteter, selskabet arrangerer.

Bliv medlem