Gå til indhold

TR kurser

Er du nyvalgt tillidsrepræsentant som mangler at komme på basiskursus? Eller har du behov og ønsker om at deltage på efteruddannelseskurser - så finder du her Socialpædagogernes kursustilbud

Tilbage til Nordjylland

Socialpædagogerne tilbyder sine tillidsrepræsentanter introduktions møder, udviklingsamtaler, en basisuddannelse af 8 dages varighed og består af 3+3+2 dages internatkursus og et varieret udbud af efteruddannelseskurser på 1-2 dage.

Servicedeklarationerne

Servicedeklarationen fastlægger TR’s rettigheder til uddannelse og kompetenceudvikling i Socialpædagogerne. Rettighederne omfatter deltagelse i introduktionsmøde når du er nyvalgt, deltagelse i basisuddannelse og efteruddannelse, invitation til udviklingssamtale om din kompetenceudvikling og deltagelse i almindelige TR-møder i kredsen.

Kredse og forbund er fælles om servicen til tillidsrepræsentanterne. Forbundet står for TR-uddannelsen og udgivelse af SL-Håndbogen, mens kredsene  servicerer og har den daglige kontakt med tillidsrepræsentanterne. Det sker bl.a. gennem møder, nyhedsbreve, hjemmesider, telefonisk rådgivning  m.v.
Læs Kompetenceudvikling for tillidsrepræsentanter (pdf)

Kursustilbud basisuddannelse:

Basisuddannelse og tilmelding

Basiskurser henvender sig til nyvalgte tillidsrepræsentanter.

Læs mere her

Efteruddannelse og tilmelding

Efteruddannelseskurser henvender sig til erfarne tillidsrepræsentanter, som har gennemført basiskursus.

Læs mere her

Praktisk information:

Optagelse på kurserne sker efter "først til mølle" princippet

Ekstra overnatning ved deltagelse i basis- og efteruddannelse

Ved uddannelse på Severin Middelfart betaler kredsen en ekstra overnatning, når der er tale om brug af offentlig transportmiddel og at transporttiden stater før kl. 6.30. 
Du kan læse mere omkring TR-basisuddannelsen på forbundets hjemmeside her: TR-basisuddannelse (sl.dk)
Bliv medlem