Gå til indhold

TR møder & uddannelse

For at sikre TR den nødvendige kompetence og viden til funktionen, skal TR ud over udbudte TR uddannelse, deltage i kreds Nordjyllands møder og udviklingssamtaler. Tillidsrepræsentanter mødes minimum fire gange om året.

Tilbage til Nordjylland

Socialpædagogerne Nordjylland planlægger årligt med 1 stormøde samt et 2-dags TR-møde.

Stormødet afholdes som hovedregel fra kl. 09.00 - 16.00 et sted i eller i en radius på ca. 20 km. fra Aalborg.


Derudover mødes lokale TR'ere i etablerede Netværk i alle kommuner/region.

Intromøder for nyvalgte TR og AMR

11. januar 2024 kl. 9.00 - 16.00 på kredskontoret
27. maj 2024 kl. 9.00 - 16.00 på kredskontoret
22. oktober 2024 kl. 9.00 - 16.00 på kredskontoret
Alle nyvalgte tillidsrepræsentanter får tilbudt en basisuddannelse. Uddannelsen er af 8 dages varighed opdelt i tre moduler, og man skal tilmelde sig alle moduler samtidig.

TR-stormøder - evt. med fælles med AMR og ledere (Temadag TRIO'en)

Vi afholder TR-stormøde for hele trioen:

3. juni 2024 kl. 9.00 - 16.00 på Scandic Aalborg Øst, Hadsundvej, Aalborg

og 2-dags TR-møde (kun for TR): den 28. og 29. oktober på Quality The Reef, Tordenskjoldsgade, Frederikshavn.

Frikøb og transport

Socialpædagogerne dækker via akut-fonden evt. frikøb og transportomkostninger når du deltager i møderne. For TR på det private område, som har indgået en tiltrædelsesoverenskomst med Dansk Erhverv, der kan arbejdsgiver søge refusion for tabt arbejdsfortjeneste. Dette gælder ikke de private områder uden overenskomst.

TR Netværk

Der er i hver kommune/regionen oprettet et TR netværk. FTR og lokal TR'ere aftaler selv mødefrekvens og indhold i møderne. FTR er ansvarlig for indkaldelse samt udsendelse af dagsorden.

Økonomi

Når du som TR deltager i kurser og møder for tillidsrepræsentant, hvor møderne er indkaldt af Socialpædagogerne, dækker vi evt. frikøb og transportudgifter. Der er ikke frikøb til TR netværksmøder.

Uddannelse til TR

Socialpædagogerne vil støtte og uddannede alle nye som erfarne TR til opgaven som tillidsrepræsentant. Det sker bl.a. gennem møder, kurserudviklingssamtaler, hjemmesiden og telefonisk som personlig sparring.

Derudover fremsender kredskontoret "Kredsen informerer" når der er aktuelt og relevant information til TR/AMR og Ledere

Servicedeklarationer

Forbundets hovedbestyrelse godkendt i juni 2005 servicedeklarationer på TR-områdetServicedeklarationen indeholder en række aspekter, som relaterer sig til at hver enkelt TR er ajourført med den nødvendige viden, samt uddannelse og sparringstilbud.

TR NETVÆRK

Der afholdes årligt minimum fire individuelle netværksmøder i hver kommune/region

Samarbejdet mellem den lokale TR og FTR for lokalområdet styrkes bl.a. via Netværk.

Der etableres TR Netværk i alle kommunerne og regionen. Netværksmøderne kan have en varighed fra en time og opefter afhængig af dagsorden

FTR er ansvarlig for at udforme dagsorden samt indkalde til møderne.

Repræsentanter fra kredskontoret kan deltage i Netværksmøderne, efter invitation fra Netværket.

Der er ikke frikøb fra Socialpædagogerne Nordjylland til Netværksmøderne, da det er forhold som er relateret til den enkelte arbejdsgiver der behandles på møderne.

Bliv medlem