Gå til indhold

Syddjurs kommune

På denne side vil vi løbende informere om de ting, der sker i Syddjurs Kommune i forhold til de socialpædagogiske arbejdspladser.

Tilbage til Midtjylland

Udvalg

Hoved MED-udvalg:
Trine Holm Mikkelsen 
Lokalpsykiatrien Afd. Bostøtte 
thm@syddjurs.dk

Område MED Social 
Trine Holm Mikkelsen 
Lokalpsykiatri/Bostøtte 
thm@syddjurs.dk

Bjørn Stokke
Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud
bjst@syddjurs.dk

Sara Lykke Munkholm
Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud
slykr@syddjurs.dk

Område MED Familie

Charlotte Mecklenburg Von Undall
Familieværket
cmvu@syddjurs.dk

Dokumenter

Vilkårsaftaler for tillidshverv i Syddjurs Kommune
Rammeaftale for honorering af tillidsrepræsentanter (1. april 2008)
Aftale om medarbejderrepræsentanters tidsforbrug (februar 2014)

Grænseaftale
Grænseaftale vedr. omsorgs- og pædagogmedhjælpere - underskrevet af Socialpædagogerne, FOA og 3F (20. februar 2020)

Syddjurs Kommune
Aftale om samarbejdet mellem frivillige, ansatte og Syddjurs Kommune (marts 2020)

Boenheden Lindebo
Lokalaftale vedrørende arbejdstid på Boenheden Lindebo (august 2020)

Syddjurs Bostøtte
Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler indgået mellem Syddjurs Bostøtte - Psykiatri team Øst og Socialpædagogerne Østjylland

Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud
Lokalaftale vedr. internt vagtbytte - 1. juli 2023
Lokalaftalerne for planlægningsteamet (april 2024)
Bilag 1-skema til internt BYT af arbejdstid medarbejdere imellem
Bilag 2- Internt vagtbytte

Vestergade 114 A
Lokalaftale indgået mellem Socialpædagogerne Østjylland og Syddjurs Kommune for medarbejdere ansat på Vestergade 114 A (marts 2018)
Lokalaftale indgået mellem Socialpædagogerne Østjylland og Syddjurs Kommune for medarbejdere ansat på Vestergade 114 stuen (marts 2018)

Skovparken
Lokalaftale indgået mellem Socialpædagogerne Østjylland og Syddjurs Kommune for medarbejdere ansat på Skovparken (marts 2018)

Tendrup Møllevej
Lokalaftale indgået mellem Socialpædagogerne Østjylland og Syddjurs Kommune for nattevagt ansat på Tendrup Møllevej (2018)

Lokalaftale indgået mellem Socialpædagogerne Østjylland og Syddjurs Kommune vedr. arbejdstid for koordinator Tendrup Møllevej (marts 2018) 

Lille Eje og Vestergaard
Lokalaftale indgået mellem Socialpædagogerne Østjylland og Syddjurs Kommune for medarbejdere ansat på Lille Eje og Vestergaard (marts 2018)

Lanternen
Lokalaftale indgået mellem Socialpædagogerne Østjylland og Syddjurs Kommune for medarbejdere ansat på Lanternen (marts 2018)

Kahytten
Lokalaftale indgået mellem Socialpædagogerne Østjylland og Syddjurs Kommune for medarbejdere ansat på Kahytten (august 2018)

Broen
Lokalaftale indgået mellem Socialpædagogerne Østjylland og Syddjurs Kommune for medarbejdere ansat på Broen (marts 2018)

Gransvinget
Lokalaftale indgået mellem Socialpædagogerne Østjylland og Syddjurs Kommune for medarbejdere ansat på Gransvinget (marts 2018)

Center for Børn, Unge og Familier

Forhåndsaftale om rådighedsvagt mellem Syddjurs Kommune og Socialpædagogerne

Forhåndsaftale mellem Dansk Socialrådgiverforening, Socialpædagogerne/BUPL (PFF) og Center for Børn, Unge og Familie (januar 2020)

Lokalaftale indgået mellem Socialpædagogerne Østjylland, Dansk Socialrådgiverforening, Psykologforeningen og Center for Børn, Unge og Familier, Syddjurs Kommune (juni 2018)

Forhåndsaftale mellem Dansk Socialrådgiverforening, Socialpædagogerne/BUPL (PFF) og Syddjurs Kommune, Familier og Børn, Familieværket (august 2016)

Akuttilbuddet
Lokalaftale indgået mellem Socialpædagogerne Østjylland og Syddjurs Kommune for ansatte ved Akuttilbuddet (marts 2018)

Lokalaftale indgået mellem Socialpædagogerne Østjylland og Syddjurs Kommune for vikarer ved Akuttilbuddet (marts 2018)

Kollegiet
Lokalaftale indgået mellem Socialpædagogerne Østjylland og Syddjurs Kommune for ansatte ved Kollegiet (marts 2018)

Skovly
Lokalaftale vedr. arbejdstid og rådighedstjeneste, samt hviletid og fridøgn indenfor døgninstitutionsområdet (april 2024)

Forhåndsaftale Syddjurs Kommune

MED aftale Syddjurs Kommune

Bliv medlem