Gå til indhold

Skanderborg Kommune

På denne side vil vi løbende informere om de ting, der sker i Skanderborg Kommune i forhold til de socialpædagogiske arbejdspladser.

Tilbage til Midtjylland

Udvalg

Hoved MED udvalg:
Ann Minet Andersen
Sølund
ann.minet.andersen@skanderborg.dk

Dorthe Mortensen, suppleant
Støttecentret Skanderborg
dorthe.mortensen@skanderborg.dk

Område MED ældre, handicap, psykiatri:
Ann Minet Andersen
Sølund
ann.minet.andersen@skanderborg.dk

Dorthe Mortensen
Støttecentret Skanderborg
dorthe.mortensen@skanderborg.dk

Område MED Børn & Unge:

Regitze Jensen
Skovbo døgninstitution
Regitze.jensen@skanderborg.dk

Område MED Beskæftigelse og Sundhed
Rune Kjærsgaard Johansen
Kjærsholm Skanderborg
rune.kjaersgaard.johansen@skanderborg.dk

Dokumenter

Botilbuddet Kjærsholm
Lokalaftale - Nedsættelse af den daglige hviletid - 1. marts 2024

Grænseaftale
Grænseaftale vedr. omsorgs- og pædagogmedhjælpere - underskrevet af Socialpædagogerne, FOA og 3F - 20. februar 2020

Kompetencecenter Skanderborg
Forhåndsaftale mellem Skanderborg Kommune, Kompetencecenter, vejleder/mentor afdelingen og Socialpædagogerne - forhandlet marts 2016
Forhåndsaftale mellem Kompetencecenter Skanderborg og Socialpædagogerne om arbejdstidsbestemt tillæg for socialpædagoger - marts 2015
Forhåndsaftale mellem Kompetencecenter Skanderborg og Socialpædagogerne om honorering af rådighedstjeneste fra bolig - marts 2015
Funktionsbeskrivelse for dokumentations- og kvalitetsansvarlige ved vejleder/mentor afdelingen i Skanderborg Kommune - oktober 2015
Funktionsbeskrivelse for adm. koordinator ved vejleder/mentor afdelingen i Skanderborg Kommune - oktober 2015

MED-aftale
MED-aftale for Skanderborg Kommune - gældende fra 1. januar 2010

Skanderborg Fællesskaberne
Lokalaftale - Daglig arbejdstid
Lokalaftale - Daglig arbejdstid (Solsikken)
Lokalaftale - Nattevagter ansat ved Skanderborg Fællesskaberne- gældende fra 1. januar 2022
Lokalaftale - Feriekoloni
Lokalaftale - Hviletid ved interne byt af vagt
Lokalaftale - Hviletid ved interne byt af vagt (Pensionatet og Kilden) 
Lokalaftale - Kurser og lignende
Lokalaftale - Nedsættelse af den daglige hviletid 
Lokalaftale - Nedsættelse af den daglige hviletid (Pensionatet og Kilden) 
Lokalaftale - Udskydelse af afvikling af afspadsering 

Skanderborg Kommune
Kommunale praktik-, løntilskuds- og nyttejobstillinger i Skanderborg Kommune 2014

Skovbo
Lokalaftale om nedsættelse af den daglige hviletid på Skovbo - 1. december 2020

Sølund
Forhåndsaftale mellem Landsbyen Sølund og Socialpædagogerne om funktionsløn for socialpædagoger - november 2016
Lokalaftale for nattevagter - juli 2023

Sølund - ledere
Forhåndsaftale - Assisterende ledere - juli 2022
Forhåndsaftale - Boenhedsledere - februar 2022

Sølund Boenhed 10
Lokalaftale om udvidelse af den daglige arbejdstid ved personalemøder - maj 2019

Sølund Boenhed 18
Lokalaftale vedr. AC-medarbejdere i Boenhed 18

Sølund Boenhed 44
Lokalaftale udvidelse af arbejdstid

Bliv medlem