Gå til indhold

Private opholdssteder/institutioner

På denne side vil vi løbende informere om de ting, der sker i private opholdssteder/institutioner i forhold til de socialpædagogiske arbejdspladser.

Tilbage til Midtjylland

Dokumenter

Altiden
Lokalaftale vedr. tillidsrepræsentanter - november 2023

Birkebakken
Aftale om tiltrædelse til overenskomst indgået mellem KL og Socialpædagogerne - april 2019
Aftale om nedsættelse af hviletid - april 2019
Aftale om arbejdstidens længde - april 2019
Aftale om udskydelse af fridøgn for nattevagter under Birkebakken STU og Botilbud - januar 2023
Lokalaftale- Kolonitillæg - 2022

Borgmesterbakken
Borgmesterbakken - tiltrædelsesaftale mellem Borgmesterbakken og Socialpædagogerne - marts 2015

Bostedet Ellengården
Decentral arbejdstidsaftale - april 2019

Den Sociale Udviklingsfond SUF
SUF overenskomst 2020-2023

Habitus:
Aftale om lønsystem for pædagogisk personale
Lokalaftale for flyverstillinger 
Lokalaftaleforhandlinger 2023 -indgåede aftaler SL og Habitus
Lokalaftale om frivilligt merarbejde - 2023
Lokalaftale om afholdelse af ferie i timer
Lokalaftale om arbejdstid for pædagogisk personale ansat ved Habitus

Hertha Bofællesskaber og Værksteder
Lokalaftale om løn, arbejdstid, pension mm. - juni 2021

Integrationsnet
Lokalaftale om løn - december 2018
Lokalaftale om konvertering af særlig opsparing til lønstigning - december 2018
Lokalaftale om deltagelse i feriekoloni og ferierejser - december 2018
Protokollat om indgåelse af lokalaftaler - december 2018
Lokalaftale om tillæg - april 2015
Lokalaftale om pension - april 2015
Lokalaftale om arbejdstid, reduceret årsnorm, fast månedligt tillæg samt afspadsering af overarbejde - april 2015

Mind-Move
Mind-Move ApS - lokalaftale om nedsat hviletid, opgørelsesperiode - 1. januar 2018

Reden Aarhus
Reden Aarhus - lokalaftale om forventet opkald - april 2018

Solbakken
Tiltrædelsesoverenskomst - november 2022

Bliv medlem