Gå til indhold

Horsens Kommune

På denne side vil vi løbende informere om de ting, der sker i Horsens Kommune i forhold til de socialpædagogiske arbejdspladser.

Tilbage til Midtjylland

Udvalg

Hoved MED udvalg:
Yasmeen Hollesen
Horsens Kommune
ssyh@horsens.dk

Område MED HPS:
Næstformand: Yasmeen Hollesen
ssyh@horsens.dk

Tove Sørensen
tos@horsens.dk

Berit Elisabeth Degnebolig Rasmussen
beln@horsens.dk

Område MED familie og forebyggelse
Steffen Schreiber Bratbøl
ssbr@horsens.dk

Dokumenter

Børn og Forebyggelse
Lokalaftale om frihed med løn den 24. december og 31. december for familiebehandlere i Familiecentret og plejefamiliekonsulenter -december 2021

Center for Aktivitet, Udvikling og Læring
Lokalaftale om seniordage for værkstedsassistenter - 1. januar 2022)

Islandsvej
Lokalaftale om flekstid ved Aktivitet og Fællesskab Islandsvej 

Center for Arbejde, Udvikling og Læring og CKT
Lokalaftale frivilligt merarbejde 

Center for Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte
Forhåndsaftale for Pædagogisk uddannet personale 

Bo Døgn Ane Stauningsvej
Lokalaftale om nedsættelse af hviletid på Bo Døgn Ane Stauningsvej i forbindelse med jul og nytår - 1. oktober 2019
Lokalaftale om normtid på Bo Døgn Ane Stauningsvej - 1. juni 2019
Lokalaftale om forlængelse af arbejdstid på Bo Døgn Ane Stauningsvej i forbindelse med Sølund Festivalen - 1. juni 2019
Lokalaftale vedr. nattevagterne på Bo Døgn Ane Stauningsvej - 1. januar 2018
Lokalaftale om forlængelse af arbejdstid på Bo Døgn Ane Stauningsvej 1. januar 2018

Matrikelløs aflastning
Lokalaftale for matrikelløs aflastning på voksenområdet - juni 2024

Kildegade 52
Aftale om nedsættelse af fridøgnets længde på Kildegade 52 - 1. maj 2021

Grænseaftale
Grænseaftale vedr. omsorgs- og pædagogmedhjælpere - underskrevet af Socialpædagogerne, FOA og 3F - 20. februar 2020

Horsens Krisecenter
Lokalaftale om arbejdsdagens længde - 21. april 2021

MED-aftale
MED-aftale Horsens Kommune

Ungecentret/Familiebehandlingen
Rådighedsvagt for Ungecentret/Familiebehandlingen - 1. januar 2005


Bliv medlem