Gå til indhold

Randers kommune

På denne side vil vi løbende informere om de ting, der sker i Randers Kommune i forhold til de socialpædagogiske arbejdspladser.

Tilbage til Midtjylland

Udvalg

Hoved MED udvalg: 
Britt Grøndal Bertelsen
Bostøtte socialt udsatte
britt.grondal.bertelsen@randers.dk

Sektor MED Social:
Britt Grøndal Bertelsen
Bostøtte socialt udsatte
britt.grondal.bertelsen@randers.dk

Dorthe Hougaard Sørensen
Boligerne Lene Bredahl Gade
dorthe.hougaard.sorensen@randers.dk

Keld Buch
Specialindsats for voksne med autisme Holbergstien, Holbergkollegiet, Marienborgvej og Garnisonsvej
keld.buch@randers.dk

Anette Stæhr Bager
Aktivitetscenter Randers
anette.staehr.bager@randers.dk

Sektor MED Familie: 
Gitte From Hindborg
Unge og Familieudførerområdet Ungebasen
gitte.from.hindborg@randers.dk

Nicklas Bødker
Myndighedscenteret
Rismøllegården
Nicklas.Bodker@randers.dk

Lokal Område MED - Handicap og myndighed:
Susanne Lund Fraulo
Bostederne Randers Syd Høvejen og Neptunvej
susanne.fraulo@randers.dk

Søren Kolind Bech
Bostederne Randers Nord
soren.kolind.bech@randers.dk

Asger Høi Astrup
Socialindsats for børn og unge
asger.hoi.astrup@randers.dk

Vakant

Lokal Område MED - Center for Psykiatri og Socialt Udsatte:
Kaj Larsen
Rusmiddelcenter Randers
kaj.larsen@randers.dk

Anja Juul Andersen
Bostøtte opsøgende arbejde
anja.juul.andersen@randers.dk

Britt Grøndal Bertelsen  
Bostøtte socialt udsatte 
britt.bertelsen@randers.dk

Lokal Område MED - Center for Autisme, Senhjerneskade og læring:
Maigen Lund
CSV STU Randers
maigen.lund@csvranders.dk

Søren Maindal
Autismecenter Randers
soren.maindal@randers.dk

Anette Stæhr Bager
Aktivitetscenter Randers
anette.staehr.bager@randers.dk

Keld Buch
Specialindsats for voksne med autisme Holbergstien, Holbergkollegiet, Marienborgvej og Garnisonsvej
keld.buch@randers.dk

Dorthe Hougaard Sørensen
Boligerne Lene Bredahl Gade
dorthe.hougaard.sorensen@randers.dk

Dokumenter

Aktivitetscenter Randers
Lokalaftale vedr. optjent afspadsering (december 2023)

Botilbuddene i Randers
Lokalaftale om nedsættelse af den daglige hviletid
Lokalaftale vedr. udskydelse af beskyttet fridøgn Bocenter Harridslev (september 2023)
Lokalaftale vedr. funktionsløn (1. september 2023)
Lokalaftale vedr. nedsættelse af hviletid til 8 timer over jul og nytår (december 2023)

Grænseaftale
Grænseaftale vedr. omsorgs- og pædagogmedhjælpere - underskrevet af Socialpædagogerne, FOA og 3F (20. februar 2020)

Ladegården - selvejende boform
Lokalaftale om ekstra vagter (februar 2024)
Lokalaftale om funktionstillæg for AMR, TR og vejledere (februar 2024)

Marienborgvej
Lokalaftale om arbejdstidens længde (marts 2020)
Lokalaftale om udskydelse af beskyttet fridøgn 

Randers Kommune - familiepleje
Håndbog for plejefamilier

Specialbørnehaven Lucernevej
Decentral arbejdstidsaftale (februar 2019)

Markedsgade
Lokalaftale mellem Randers Kommune, BUPL og Socialpædagogerne om ulempetillæg for planlagt arbejde på lørdage (januar 2019)
Lokalaftale mellem Randers Kommune, BUPL og Socialpædagogerne om ulempetillæg for planlagt arbejde om aftenen (januar 2019)

Kirkens Korshær
Lokalaftale mellem Randers kommune/Kirkens Korshær og Socialpædagogerne om funktionsvederlag for praktikvejledning (sep. 2023)
Lokalaftale mellem Randers Kommune/Kirkens Korshær og Socialpædagogerne om honorering af TR-hvervet (marts 2018)
Lokalaftale mellem Randers Kommune/Kirkens Korshær og Socialpædagogerne om honorering af AMR-hvervet (marts 2018)
Lokalaftale mellem Randers Kommune/Kirkens Korshær og Socialpædagogerne vedr. tillæg for vagtplanlægning (1. marts 2017)

FamilieCentret
Arbejdstidsaftale indgået mellem FamilieCentret i Randers og PFF, BUPL og FOA (25. juni 2018)
Lokalaftale vedr. forlængelse af normal tjenestes længde - pædagoger ansat i FamilieCentret på døgn og intensivt dagtilbud (februar 2018)
Lokalaftale- nedsat hviletid- (1. september 2023)

Omsorgsområdet
Lokal forhåndsaftale på Omsorgsområdet - pædagoger ansat i særlige stillinger (februar 2018)

Lene Bredahls Gade
Individuel aftale om arbejdstidens længde (januar 2019) 

Rismøllegården
Lokalaftale om arbejdes længden- rådighedsvagt (oktober 2023)
Lokalaftale om arbejdes længden - koloni (oktober 2023)
Lokalaftale om arbejdes længden - personalemøde (oktober 2023)
Lokalaftale om normalens længde (oktober 2023)
Lokalaftale om nedsat hviletid (oktober 2023)

Specialindsats for Børn og Unge, Mellerup
Lokalaftale mellem Specialindsats for Børn og Unge, Mellerup og Socialpædagogerne om vagter i forbindelse med skoleferier (november 2017)
Lokalaftale mellem Specialindsats for Børn og Unge, Mellerup og Socialpædagogerne om TR-struktur, samt vilkår for tillidsrepræsentant og suppleant
Lokalaftale mellem Specialindsats for Børn og Unge, Mellerup og Socialpædagogerne om nedsat hviletid og udskudt fridøgn
Lokalaftale mellem Specialindsats for Børn og Unge, Mellerup og Socialpædagogerne om tjenestelængde

Specialindsats for voksne med autisme (SIVA)
Lokalaftale mellem Specialindsats for voksne med autisme (SIVA) og Socialpædagogerne vedr. fridøgn (1. januar 2017). Aftalen erstatter tidligere indgået aftale fra februar 2011.
Lokalaftale mellem Specialindsats for voksne med autisme (SIVA) og Socialpædagogerne vedr. tjenestens længde i forbindelse med personalemøder, supervision, kurser og temadage (1. januar 2017)
Lokalaftale mellem Specialindsats for voksne med autisme (SIVA) og Socialpædagogerne vedr. nedsættelse af tjenestens længde til 4 timer i forbindelse med personalemøder, supervision, kurser, temadage og mødeaktiviteter (1. januar 2017) 
Lokalaftale mellem Specialindsats for voksne med autisme (SIVA) og Socialpædagogerne vedr. nedsættelse af hviletid ved intern byt af vagter (1. december 2016)

Feriekoloni og lejrskole
Lokalaftale mellem Randers Kommune og Socialpædagogerne om betaling for deltagelse i feriekoloni og lejrskole (1. oktober 2009)

MED-vilkår
Rammeaftale om medarbejderrepræsentanters vilkår i Randers Kommune (1. januar 2007)

MED-aftale
MED-aftale for Randers Kommune (december 2013)

Virksomhedspraktik og løntilskudsjob
Samarbejdsaftale om brug af virksomhedspraktik og løntilskudsjob


Lokalaftalen vedr. konvertering af arbejdstidsydelser, der trådte i kraft 1. juli 2009, er opsagt. Tillægget er i 2016 på 15.900 kr. årligt.

Bliv medlem