Gå til indhold

Løn og lokal løndannelse

Information om løn, lokal løndannelse, forhåndsaftaler og andet som kan være relevant for dig som medlem af Socialpædagogerne, når du søger nyt job.

Tilbage til Sydjylland

Find din kommune/region

Se nedenfor de gældende aftaler for lokal løn som er indgået mellem Socialpædagogerne Sydjylland og din kommune/region.

Lønpolitik- og strategi

Bestyrelsen for kreds Sydjlland har vedtaget en lokal lønstrategi 2021-2024. Vejledning om inddragelse af ligestillingsaspektet i de lokale lønforhandlinger

Læs her

Nyt job og den rigitige løn

Læs hvordan du sikre dig at få den rigtige løn.

Læs her

Ansættelse på private institutioner

Hvad skal jeg være opmærksom på og hvad bør jeg tjekke hvis jeg søger ansættelse på en privat institution.

Læs her

Ansættelser på Det forebyggende og dagbehandlende område (PFF)

PFF sekretariatet i kreds Sydjylland behandler sager indenfor det forebyggende og dagbehandlende område i kommunerne.

Læs aftalen her

Ansættelse som pædagog i Særlig Stilling

Kontakt os på kredskontoret

Lokale lønaftaler

Aftaler mellem den Lokale Pædagogiske Branche og Esbjerg Kommune;

     Lokal procedureaftale 
     Bilag 1 til procedureaftale
     
     Referat fra lønpolitisk drøftelse 2021


FORHÅNDSAFTALE 
for Basispersonale, afdelingsledere, souschefer og stedfortrædere
REFERAT vedr. håndtering af overgang mellem hidtidig og ny forhåndsaftale


FORHÅNDSAFTALE 
for Centerledere i familie & Forebyggelse

AFTALE OM ANSÆTTELSE 
af ledere på lederoverenskomst under Familie & forebyggelse

FORHÅNDSAFTALE 
for Centerledere i Social og Tilbud

AFTALE OM ANSÆTTELSE 
af ledere på lederoverenskomst for decentrale enheder under Social & Tilbud

Aftaler mellem den Lokale Pædagogiske Branche og Fanø Kommune; 

Referat af lønpolitisk drøftelse 2009

Aftaler mellem den Lokale Pædagogiske Branche og Sønderborg Kommune;

Lokal procedureaftale 

Lønpolitisk aftale  

FORHÅNDSAFTALE for områdeledere v/døgninstitutioner mv. Ved Forvaltningen Social og Sundhed, Handicap samt psykiatri og udsatte 

FORHÅNDSAFTALE for afdelingsledere ansat inden for chefområdet Psykiatri og Handicap ved Sønderborg kommune

FORHÅNDSAFTALE for basispersonale, afdelingsledere, souschefer og stedfortrædere Sønderborg Kommune 

FORHÅNDSAFTALE for basispersonale ved SAABU

Aftaler mellem den Lokale Pædagogiske Branche og Varde Kommune;

Lokal procedureaftale 
Bilag 1-2015 til procedureaftalen

Referat fra lønpolitisk drøftelse 2010 


FORHÅNDSAFTALE for basispersonale, afdelingsledere, souschefer og stedfortræderere i Varde Kommune 

Aftaler mellem den Lokale Pædagogiske Branche og Aabenraa Kommune;

Lokal procedure aftale 9.oktober 2018

Lønpolitisk drøftelse 


FORHÅNDSAFTALE for basisstillinger, afdelingsledere, stedfortrædere og værkstedsledere Aabenraa Kommune  

Hele regionen

Lokal Procedureaftale 

Rammeaftale lokal løndannelse

Lønpolitisk drøftelse 2023


Det sociale område

Forhåndsaftale for ledere og afdelingsledere

Forhåndsaftale for socialpædagoger ansat ved sociale og socialpsykiatriske arbejdspladser i Regionen 

Forhåndsaftale omsorgs og pædagogmedhjælpere 

Fortolkiningsbidrag til forhåndsaftaler

Rammeaftale for Lokal Løndannelse ved Sygehus Sønderjylland

Forhåndsaftale om tillæg til AMR

Forhåndsaftale vedr. Sundhedsfaglig diplomuddannelse

Tillæg til Forhåndsaftale - Centerledelser


Forhåndsaftaler for ansatte i Psykiatrien

 Akuttelefon Børne og ungdomspsykiatrien døgnafsnit  Esbjerg


Fremskudt funktion

Referat fra lønpolitisk drøftelse 2020

Konsulent stillinger

Praktikvejleder

Forhåndsaftaler for ansatte i psykiatrien

Uddannelse for pædagoger

Harmonisering  

Opsigelse af gamle aftaler

Bliv medlem