Gå til indhold

A-kassen

SL-A er Socialpædagogernes A-kasse

Tilbage til Sydjylland

Socialpædagogernes A-kasse

Ved at Socialpædagogerne har valgt egen A-kasse, vil du her opleve at møde sagsbehandlere der har et godt branchekendskab og forstår hvad du arbejder med som socialpædagog. Læs evt. mere om A-kassen

Kontakt Socialpædagogerns A-kasse

Kontakt til A-kassen kan ske til:

Dagpengeteam 7248 6010

Alle henvendelser om dagpenge, feriedagpenge, aktiveringsydelse mv. Sagsbehandling, information og administration af ydelser

Efterlønsteam 7248 6020

Alle henvendelser om efterlønsbevis, overgang til efterløn og udbetaling af efterløn. Alle henvendelser om skattefri præmieudbetaling.

E-mail: efterlonsgruppen@sl.dk

Medlemsteam 7248 6030

Alle henvendelser om indmeldelse, udmeldelse, overflytning og kontingentspørgsmål. Tilmelding til faglige netværk og tillægsforsikringen. Henvendelser om til- og afmelding på efterlønsforsikringen og betaling af efterlønsbidrag.
medlem@sl.dk

Jobformidlingen Tlf: 2087 2939

A-kassens åbningstid: 

Mandag, tirsdag og onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9-13
Personlig fremmøde på kredskontoret kun efter aftale.

Selvbetjening

Du kan bruge selvbetjeningen: Mit SL, til eksempelvis at udfylde og aflevere dit dagpengekort. Hertil skal du bruge en personlige pinkode, som kan rekvireres via internettet efter indmeldelsen.

Kære medlem

Herunder er en oversigt over temamøder i A-kassen i januar, februar, marts og april.
Læs mere om temamøderne i Mit SL.

Tilmelding kan ske på Mit SL (Book et møde)
Er du medlem af fagforeningen, kan du få transportgodtgørelse.

Jeg håber at se dig til et eller flere af temamøderne.
Der er, som altid, mulighed for at få feedback på dit ansøgningsmateriale og du er altid velkommen til at kontakte mig for at få en personlig samtale.

NB: VIGTIG INFORMATION IFT TEMAMØDE SOM RÅDIGHEDSSAMTALE

Hvis du tilmelder dig et temamøde som en rådighedssamtale er det vigtigt at du:

 • Opdaterer din joblog og vedhæfter ansøgning (og CV) i mindst en joblog pr. måned
 • Overvejer om der skal ændres i vores aftale ”Krav til jobsøgning” (se Mit SL).

Hilsen din jobkonsulent 

Afslutter du din pædagoguddannelse, kan du blive optaget i SL A-kasse som nyuddannet med særlige dimittendrettigheder

Seneste to uger efter din uddannelse er afslutte - skal du sørge for at blive meldt ind i SL-A.

Socialpædagogerne og BUPL invitere dimittender til informationsmøde på dit seminarium. Mød op - undgå dermed at blive ubehagelig overrasket.

A-kassen vil bl.a. fortælle dig om:

 • Indmeldelse
 • Optagelse
 • Ret til dagpenge
 • Rådighedsregler

Fagforeningen vil bl.a. fortælle dig om:

 • Hvad en fagforeing er
 • Medlemsskabets fordele
 • Ny løn, hvad skal du foretage dig når du skal ansættes

Du vil på møderne som regel møde en eller to fra hver organisation.

Temadage er for alle ledige.

 • Temadage vil indeholde en blanding af oplæg fra jobkonsulent, individuelle opgaver og gruppearbejde.
 • Hvordan skal jeg bruge Joblog? Og hvorfor?
 • Annonceanalyse
 • Hvordan skriver jeg en god ansøgning?
 • Hvad er et godt CV?
 • Kompetenceafklaring
 • Hvad skal jeg forberede når jeg skal til jobsamtale?
 • Jobsøgningsstrategi

Har du særlige ønsker til emner kan du kontakte Maja Jeppesen på mail: mjp@sl.dk

Tilmeld dig et temamøde via Netkassen (vælg frivillig aktivitet) eller send en mail til mig mjp@sl.dk

Bevilling af tilskud til efteruddannelse for ledige medlemmer

Kredsbestyrelsen har på sit møde 01.11.10. besluttet en politik for bevilling af tilskud til efteruddanelse til ledige medlemmer. Du kan læse kredsbestyrelsens vedtagelse her.

Det er kun medlemmer af Socialpædagogerne Sydjylland der kan komme i betragtning til tilskud. Ansøgningerne sendes til Socialpædagogerne Sydjylland att. Forretningsudvalget på mail til sydjylland@sl.dk

Temadage

Har du brug for inspiration til din jobsøgning? Kom til temamøde der har fokus på: at finde de ledige opslåede stillinger, at lave en god ansøgning og et godt CV.  Send en ansøgning og et CV til mig inden mødet, så du kan få konkret feedback.

Afholdes i Esbjerg, Randersvej 38, 6700 Esbjerg

Praktisk vejledning i joblog, jobdatabaser, vedhæftning af filer mm.

Afholdes i Esbjerg, Randersvej 38, 6700 Esbjerg

Temamødet runder emner som: forberedelse af jobsamtalen, ”Hvad spørger de om?” (selve samtalen) og opfølgning på samtalen.

Randersvej 38, 6700 Esbjerg

Temamødet runder emner som: forberedelse af jobsamtalen, ”Hvad spørger de om?” (selve samtalen) og opfølgning på samtalen.

Denne workshop er for dig, der gerne vil sætte fokus på kompetenceafklaring – at få beskrevet dine faglige og personlige kompetencer, så de giver et velbeskrevet billede af dig som kommende/potentiel kollega og medarbejder.

Med denne workshop bliver du skarp til at beskrive dig selv, du får råstoffet til at udarbejde det skarpe cv og samtidig får du øvelse i at beskrive dig selv i faglige/professionelle vendinger så du ikke længere behøver at tænke på, hvordan du skal ”sælge” dig selv. Når du bliver god til at beskrive hvem du er og hvad du kan, så går resten, næsten, af sig selv.

Kompetence afklaring er et meget vigtigt værktøj, fordi det handler om at blive bevidst om, få skrevet det uskrevne ned og få det formuleret, så det kan bruges i en jobsøgningssituation. Og det handler om, at deltagerne på workshops kan inspirere og spejle hinanden og også ad den vej få skærpet bevidstheden.

Afholdes i Esbjerg, Randersvej 38, 6700 Esbjerg

Få individuel vejledning om jobsøgning i Rødekro.

Afholdes på Brunde Øst 16, HK’s lokaler, 6230 Rødekro

Ring eller send en mail, så vi kan aftale et tidspunkt.

Ledig uden stress - få trivsel som jobsøgende:

Temaet for dette møde handler om, at man som ledig godt kan opleve forskellige former for stress. Vi vil komme omkring de udfordringer der optager og fylder her og nu. Vi vil komme med bud på måder og metoder til at mindske og håndtere stress. Afhængig af jeres input og behov, vil vi også komme omkring, hvordan du holder dig fagligt ajour? Hvordan du vedligeholder dine faglige kompetencer? og hvordan du kan bevare gnisten til fortsat at være aktiv jobsøgende?

Afholdes i Esbjerg, Randersvej 38, 6700 Esbjerg

Kontakt til A-kassen

Ringer du til A-kassen på telefonnummer: 7248 6010 vil du træffe en kyndig sagsbehandler i Socialpædagogernes Landsdækkende A-kasse som vil betjene dig ift. dine henvendelser vedrørende A-kasse spørgsmål.
mail til a-kassen: dagpenge@sl.dk 

Ansatte i kredsens A-kasse

I A-kassen er der ansat en jobkonsulent.

Maja Jeppesen

Foto på vej

Som Jobkonsulent i A-kassen og har man som primære arbejdsopgaver rådgivning og vejledning i forhold til: 

 • CV samtaler
 • Rådighedssamtaler ved 3 mdr. ledighed
 • Rådighedssamtaler efterfølgende
 • Øvrige samtaler som vurderes nødvendige 
Bliv medlem