Gå til indhold
Socialpædagogernes logo
Mit SL
Tilbage til Sydjylland

Arbejdsmiljørepræsentant

Information til Arbejdsmiljørepræsentanter i kreds Sydjylland

Tillidsrepræsentant

Aftaler om vilkår for TR & FTR funktionen


Her på siden vil du kunne finde gældende aftaler om vilkår for TR og FTR funktioner.

Er du nyvalgt TR?

TR er en vigtig nøgleperson i Socialpædagogernes faglige virke på arbejdspladsen.

Her er din FTR

I kreds Sydjylland opererer man med tillidsrepræsentanter på to niveauer. En TR på den enkelte arbejdsplads (lokal TR) og en fælles FTR som dækker hele kommunen/regionen.

2024 Løntjekkets år

Velkommen til denne side som er oprettet i forbindelse med TR-træf 2023, hvor vi gav startskuddet til vores særlige fokus i 2024 som vi kalder LØNTJEKKETS ÅR. Her vil der løbende blive lagt hjælperedskaber op der kan støtte dig som TR i at klæde dine kolleger på, så de kan kontrollere deres egen lønseddel, samt redskaber der kan støtte dig i at screene de lønsedler, hvor kollegerne undrer sig.

Materiale fra vores TR møder

På denne side finder du de materialer som er benyttet af undervisere/oplægsholdere på TR møderne i kreds Sydjylland.

Skabeloner til TR og FTR

Her kan du finde aftaler, vejledninger og skabeloner m.v. som måske kan være af interesse for dig i udøvelsen af dit tillidserhverv.

Synliggør dit job som TR og AMR

Se video fra TR der har fået midler fra Socialpædagogernes Initiativpulje til udarbejdelse af materiale der kan hjælpe dig med at synligere dit job som TR og AMR.

Det er Socialpædagogernes mål, at der vælges tillidsrepræsentanter på alle socialpædagogiske arbejdspladser.

Regler for valg af TR

Valg og regler

Planlagte TR møder 2024

Næste planlagte TR-møde afholdes den:   

TR INTRO for nye TR'er 25. januar 2024
TR Møde for alle TR'er 5. marts 2024

Uddannelse til opgaven 

Socialpædagogerne vil støtte og uddanne alle nye og erfarne TR til opgaven som tillidsrepræsentant. Det sker bl.a. gennem  møder, kurser,TR information, udviklingssamtaler,hjemmesiden og telefonisk som personlig sparring.

TR-området på Mit SL 

På TR-området på Mit SL kan du finde centrale informationer og redskaber, som du kan bruge i dit arbejde som TR på socialpædagogiske arbejdspladser.

Økonomi -  Frikøb og transportudgifter

Når du som TR deltager i kurser og møder for tillidsrepræsentanter, dækker vi frikøb og transportudgifter.

Du kan her se, hvor mange timer vi dækker til transport, i forhold til hvor mødet afholdes.

Møder afholdt i Esbjerg

Møder afholdt i Aabenraa

Møder afholdt i Kolding

Møder afholdt i Vejen

Har du deltaget på et arrangement hos socialpædagogerne hvor du kan få kørselsgodtgørelse og refunderet dine udlæg kan du finde din afregning her. Du skal logge på med MitId, så hav dette klar.
MitSL

Goddag til nye kollegaer

Som TR kan det være en god ide, at præsentere dig selv for nye kollegaer. 
Kredskontoret har udarbejdet en lille folder Velkommen til vores arbejdsplads som du kan give til dine nye kollegaer. 

Bliv medlem