Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Efteruddannelse

Guide til efteruddannelse - sådan får du hul på din karriereudvikling

Guide til efteruddannelse

1. Afklar dine ønsker og behov

Du vil gerne i gang med efteruddannelse, men ved ikke helt hvad, hvor og hvordan. Start med at stille dig selv nogle afklarende spørgsmål, så du kommer nærmere på, hvad der er et rette for dig:

Hvor er du i dit job og din funktion lige nu?
Hvor vil du gerne være i fremtiden?
Hvad er dine styrker, hvad er du god til?
Hvad er dit særlige bidrag til jobbet eller organisationen?
Hvad motiverer dig og giver dig energi?
Hvad drømmer du om – hvad vil du gerne opnå i dit arbejdsliv?
Find mere inspiration på nettet: 11 individuelle øvelser til kompetenceudvikling 

2. Sådan er dine muligheder

Nu er det tid til at gå på opdagelse i de mange muligheder for efteruddannelse, og hente inspiration ved at se nærmere på de tilbud, der udbydes. Det bedste efteruddannelsesråd til dig afhænger af din situation. Men generelt er rådet at gå efter anerkendt og kompetencegivende uddannelse.

Til højre kan du læse om den situation, der passer til dig.

3. Sådan får du råd

Finansiering af efteruddannelse er et vigtigt punkt. Mange efteruddannelser koster penge, men der er muligheder for at få støtte.

Kompetencefonden
Kompetencefonden støtter socialpædagoger ansat på det kommunale og regionale område med op til 25.000 kr. Læs om kriterier og hvordan du søger på sl.dk/kompetencefonden

Uddannelse i  AMU-regi er i reglen gratis. SU, SVU og VEU er også muligheder i nogle tilfælde. Det afhænger af den specifikke uddannelse.

Din arbejdsgiver har naturligvis også mulighed for at finansiere kompetenceudvikling. Tal med din leder og evt TR om dine ønsker og hør, hvad der kan lade sig gøre.

Endelig er der fonde og puljer, som støtter efteruddannelse, som man kan søge. Fx kan man søge midler i et udviklingsprojekt hos fonde som Egmont eller hos Socialstyrelsen. Det er særligt relevant, hvis man som arbejdsplads går efter et kollektivt kompetenceudviklingsforløb.

4. Sådan overbeviser du din leder

Nytte for arbejdspladsen
Overvej hvordan dine nye kompetencer kan bidrage konstruktivt til arbejdspladsen. Det gavner din sag, hvis din leder kan se ideen i, at arbejdspladsen får glæde af, at du tager efteruddannelse. Find ud af om der er nye opgaver, du kan påtage dig, eller om du kan udfylde et område, hvor I er svagt dækket ind, og hvor dine kommende kompetencer kan gøre en forskel.

Hold dig ajour med, hvad der sker i faget. Hvilke nye metoder, nye tilgange eller krav spiller en rolle inden for dit område, som både du og din arbejdsplads med fordel kunne blive klogere på?

Omkostninger og løsninger
Undersøg hvad din efteruddannelse vil have af omkostninger både i penge og tid for arbejdspladsen. Hvis der er finansieringsmuligheder som fx Kompetencefonden, der dækker en stor del af udgiften, er det lettere at få igennem. Det samme gælder den tid du skal bruge på uddannelsen – find ud af, hvordan er tiden fordelt mellem arbejde og fritid og hvordan kan det tilrettelægges smidigst muligt. Hvis tiden du er væk er et problem, kan jobrotationsordningen fx en mulighed. Jobrotation

Og mind din leder om, at efteruddannelse er en investering. Læs mere i artiklen: Leder: jeg har brug for fagligt opdaterede medarbejdere

Konkret udspil
Udvælg den/de uddannelser, du gerne vil tage. Det kan være en fordel at have et konkret udspil at forholde sig til for din leder. Det viser, at du er seriøs og har forberedt dig, og samtidig har du fakta at præsentere både i fht uddannelsens indhold, tidspunkt og omkostninger. Det kan være en god ide at have nogle alternativer at vælge imellem.

Spørgsmål og svar om efteruddannelse

Uddannet pædagog?

Hvis du er uddannet pædagog, er det oplagt at orientere dig i udbuddet af diplomuddannelser.

En diplomuddannelse er lavet til netop socialpædagoger, lærere og andre faggrupper med en professionsuddannelse i rygsækken. Uddannelsen er tilrettelagt så den tager udgangspunkt i praksisfeltet. Det betyder, at du sætter din egen praksis i spil. Diplomuddannelsen er bygget op i moduler. Man kan nøjes med at tage et enkelt modul, et par moduler eller man kan tage en hel diplomuddannelse, som består af 6 moduler og et afsluttende speciale.

Fordelen ved at tage et modul på diplomuddannelsen er at det tæller som kompetencegivende uddannelse. Du får altså papir på det, du har lært og det tæller i det formelle uddannelsessystem. Et modul svarer til 10 ECTS-point. Samtidig kan du få økonomisk støtte fra Kompetencefonden. Læs mere under ’Sådan får du råd’.

Hvad kræver det?
Et diplommodul består af 42 undervisningstimer hen over et semester typisk fordelt på fx 7 torsdage med undervisning fra 9-15. Så man skal have fri fra sit arbejde i min. 7 dage i løbet af modulet. Derudover kommer forberedelsestid, hvor der skal læses. I alt regner man med at det kræver 250 arbejdstimer som den studerende skal yde. De formelle adgangskrav er at du skal have en professionbachelor og har min. 2 års erhvervserfaring.

Sådan kommer du i gang
Tjek din lokale professionshøjskoles (UC’er) hjemmeside. Her finder du information om de diplomuddannelser og studieretninger de tilbyder. Professionshøjskoler i dit område:
Nordjylland: UCN
Midtjylland: Via University College
Lillebælt: University College Lillebælt 
Sydjylland: UC Syd  
Sjælland: Absalon professionshøjskolen  
København:Københavns professionshøjskole

Kontakt evt. studievejlederen og få mere at vide om mulighederne i dit område. Flere professionshøjskoler tilbyder et studieforberedende forløb, som giver et godt afsæt for at komme i gang med studierne, hvis det er længe siden, man har siddet med næsen i lærebøgerne.

Ingen pædagoguddannelse?

Merit
For dig som arbejder på området, men ikke har en pædagoguddannelse er den oplagte mulighed at læse til meritpædagog. Er du kommunalt ansat, kan du faktisk få hele uddannelsen betalt via en pulje på overenskomsten (se denkommunalekompetencefond.dk). Uddannelsen varer i alt 3 år. Det første år er fuld tid. Derefter er den tilrettelagt som en deltidsuddannelse, som du kan tage, mens du arbejder. Læs mere på Uddanelsesguiden/meritpædagog

Akademiuddannelse
En anden mulighed er at tage en akademiuddannelse – fx akademiuddannelsen i socialpædagogik. Lad dig ikke snyde af navnet – det er ikke en akademisk uddannelse, men derimod voksenuddannelse henvendt til dem, der ikke har en pædagoguddannelse. Det er en deltidsuddannelse som tager 3 år i alt. Optagelseskravet er en relevant erhvervsuddannelse el.lign. og 2 års erhvervserfaring. Læs mere på Uddannelsesguiden:  Akademiuddannelsen i socialpædagogik

Er du familieplejer?

Alle familieplejere har ret og pligt til 2 dages efteruddannelse årligt. Kommunen tilbyder kurser målrettet deres familieplejere. Men derudover er der også andre muligheder for efteruddannelse for familieplejere, fx hos www.epos-AMU.dk hvor du finder en samlet oversigt over efteruddannelsestilbud  til familieplejere.

Hvis du ønsker kompetencegivende uddannelse, er der muligheder hos professionshøjskolerne. UCN har fx i samarbejde med flere kommuner i Nordjylland lavet en akademiuddannelse for familieplejere, som er skræddersyet til netop denne målgruppe.

Akademimodulet for plejefamilier er et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb, som er kompetencegivende og tæller 10 ECTS point. Formålet med modulet er at kvalificere plejefamilierne til at analysere, vurdere og på faglig kompetent vis indgå i og varetage komplekse socialpædagogiske problemstillinger og arbejdsopgaver ift deres plejebørn.

Vil du vide mere om kurser- og eftervidereuddannelse inden for familieplejeområdet, kan du fx kontakte Partnerskabskonsulent Karen Marie Juhl Nielsen tlf: 72691752 eller på mail KJN@UCNact2learn.dk

En leder i maven?

Er du leder, eller har du ambitioner om at blive leder, er der en række uddannelsestilbud indenfor ledelse. Generelt anbefaler Socialpædagogerne, at du tager videregående voksenuddannelse (akademi-, diplom eller master i ledelse), da de er kompetencegivende og professionsrettede. Endvidere lever de op til nationale og internationale kvalitetsstandarder. Du kan du læse om mulighederne på siden for ledere

Du kan også finde kurser rettet mod ledere på lederweb.dk 

Er du ledig?

Som ledig kan du i nogle tilfælde deltage i uddannelse, samtidig med at du får dagpenge. Det gælder fx diplomuddannelse og meritpædagoguddannelsen. Du skal være opmærksom på, at du skal opfylde de almindelige krav til rådighed imens. Kontakt a-kassen, hvis du vil vide mere på 7248 6010. Læs mere her: uddannelse for ledige

Hvis du ikke har en pædagoguddannelse, kan du have ret til Jobrettet uddannelse for ledige som er korterevarende, jobrettede kurser.

Som ledig er der også mulighed for at søge om kurser/uddannelse via jobcenteret. Du kan læse mere om mulighederne her.

Du er desuden altid velkommen til at kontakte din lokale jobkonsulent og få en snak om dine muligheder.

Mod på en Master?

En masteruddannelse er på akademisk niveau og dermed en højere videregående uddannelse. Den er mere teoritung og forskningsorienteret og mindre orienteret mod praksisfeltet end diplomuddannelserne. DPU udbyder fx Master i social- og specialpædagogik. Uddannelsen foregår på deltid over 2 år, og du kan søge støtte hos Kompetencefonden til relevante masteruddannelser. Læs mere om Masteruddannelse i social- og specialpædagogik på Uddannelsesguiden: master i socialpædagogik

Korte kurser

Uddannelsesguiden, ug.dk, er et godt sted at starte for at få et overblik over udbuddet af kurser. Her får du både oplysninger om kursusindhold og information om kursusudbud og tilmeldingsmuligheder

Leder du efter korte kurser, så er professionshøjskolerne stadig et relevant sted at starte din eftersøgning. Søg under deres opslag om efteruddannelse. F. eks. er det muligt at tage ét modul af en diplomuddannelse eller et kursus på akademiniveau.

Find professionshøjskoler i dit område:
Nordjylland: UCN
Midtjylland: Via University College
Lillebælt: University College Lillebælt 
Sydjylland: UC Syd 
Sjælland: Professionshøjskolen Absalon 
København: Professionshøjskolen Metropol
Region H: Professionshøjskolen UCC 

AMU-området kan også være relevant at undersøge. AMU-kurser er målrettet medarbejdere uden en professionsbachelor, men kurserne er åbne for alle. På Epos kan du finde en samlet guide til AMU-kurser indenfor det pædagogiske og sociale område: www.epos-AMU.dk  

EfterUddannelse.dk giver et overblik over alle AMU-kurser, inklusiv kursusindhold og tilmelding

Leder du efter andre typer af korte kurser er det også relevant at holde øje med Socialstyrelsen og Center for Offentlig Kompetenceudvikling COK, som begge udbyder relevant kurser/efteruddannelse inden for det pædogogiske og sociale område.

Nogle regioner udbyder også uddannelse, fx Institut for Handicap og Kommunikation Region Midtjylland

Der findes også en række private udbydere

Videnscenter Sølund Skanderborg udbyder kurser, temadage og efteruddannelse forskellige steder i landet

Hos DISPUK finder du både korte kurser og længere efteruddannelse med forankring i narrativ teori

AskovFonden udbyder både kurser, som man kan tilmelde sig som enkeltperson og kurser særligt tilrettelagt for en arbejdsplads.  

Overblikket her er ikke udtømmende. Prøv f. eks. at lave en søgning på nettet på det konkrete emne, som du søger kurser i forhold til.

I forhold til finansiering af kurser se evt. vores opslag om Kompetencefonden

Rabat på kurser og uddannelser gennem dit medlemskab

Socialpædagogerne samarbejder med en række kursusudbydere på social- og velfærdsområdet. Det betyder, at du som medlem kan få rabat på udvalgte kurser og uddannelser fra en række kursusudbydere

Se hvilke kurser og uddannelser du kan få rabat på som medlem.

Kollektivt forløb for arbejdspladsen

Hvis I er flere på arbejdspladsen der er interesserede i efteruddannelse, er der mulighed for at skræddersy uddannelse til netop jer. Dels er der diplomuddannelserne, som tilrettelægges i samarbejde med arbejdspladser eller kommunen, eksempelvis Den fleksible diplomuddannelse for specialområdet hos UCSJ.

Kompetencesekretariatet rådgiver om uddannelse på statslige arbejdspladser. Læs mere på Kompetenceudvikling.dk. Tal med din leder og din TR om de kollektive muligheder på din arbejdsplads.