Gå til indhold

Uddannelse (kursus) og dagpengemodtager

Som dagpengemodtager er der forskellige muligheder for at deltage i uddannelse eller kurser, som kan forbedre dine muligheder for at komme i job igen. Noget skal godkendes af a-kassen, og noget skal søges via jobcentret.

Formål

Uddannelse eller kurser, der bevilges som aktivering, skal udvikle eller afdække dine kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet. Som udgangspunkt vil der være tale om uddannelse, som er rettet direkte mod beskæftigelse. Jobcentret kan dog også bevilge alment opkvalificerende uddannelse, fx forberedende voksenuddannelse (FVU) eller enkeltfag på HF. Der kan også være mulighed for kurser rettet mod at støtte dig i at være jobsøgende.

Du har ret til at ansøge jobcentret om uddannelse/kurser. Hvis jobcentret godkender, afholder de udgiften til forløbet, og det vil fremgå af Min Plan.

Økonomi og rådighed

Du modtager dagpenge, mens du deltager i uddannelsen/kurset.

Du skal som udgangspunkt fortsat søge arbejde under forløbet. Hvis det er tid for samtale med os eller jobcentret, kan samtalen afvikles telefonisk.

Hvis du har mere end 24 km til uddannelsesstedet, udbetaler a-kassen befordringsgodtgørelse efter ansøgning fra dig.

De regionale uddannelsespuljer

Der er afsat midler i en regional uddannelsespulje til at understøtte, at dagpengemodtagere kan få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb inden for områder, hvor der forventes jobåbninger inden for det næste halve år.

Jobcentret kan godkende, at du deltager på baggrund af ansøgning fra dig. De uddannelsesforløb, der kan bevilges efter den pulje, som fremgår af positivlisten:
Den regionale uddannelsespulje

Pulje til uddannelsesløft og realkompetencevurdering

Er du over 30 år og ufaglært, har du ret til tilbud om en realkompetencevurdering (RKV).

Det er en individuel vurdering af alle dine kompetencer. RKV’en hjælper med afklaring i forhold til uddannelse.

Det kan vise sig, at du kan blive optaget på en uddannelse, som du troede var lukket land for dig. Det kan også være, at du kan afkorte uddannelsen, fordi du kan få godskrevet dele af den. Eller du kan måske få et uddannelsesbevis uden at tage kurset.

Er du over 30 år og ufaglært eller har en forældet faglært uddannelse (ikke anvendt inden for de seneste fem år), kan jobcentret godkende, at du påbegynder en erhvervsuddannelse efter lov om erhvervsuddannelser med henblik på at blive faglært. Læs mere på siden Uddannelsesløft.

For andre uddannelsesmuligheder

Uddannelse for ledige – beskriver, hvilke typer uddannelse du må deltage i med a-kassens godkendelse.

Jobrettet uddannelse for ledige – en mulighed for dig, der er ufaglært eller kortuddannet og faglært.

Bliv medlem