Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu
TTEMA: Ledere

Jobrotation

Jobrotation går ud på, at en ansat går på efteruddannelse i arbejdstiden og bliver afløst af en ledig.

Sådan fungerer jobrotation

Arbejdspladsen kan reducere udgifterne til efteruddannelse af sine medarbejdere, ved at benytte jobrotation. Ved at ansætte en pædagog i et jobrotationsvikariat, kan arbejdspladsen sende en medarbejder på efteruddannelse. Arbejdsgiveren skal betale fuld løn til den ansatte under uddannelsen, og kan søge støtte til finansiering af lønnen til afløseren hos det lokale jobcenter.

Jobrotationsordningen gør det muligt, at arbejdsgiveren får udbetalt jobrotationsydelse fra jobcenteret, for hver time en ansat bliver afløst. ( 190,44 kr. pr. time pr. 27.12.2019)
Den person der ansættes i jobrotationsvikariatet skal have været ledig i sammenlagt 6 måneder, for at være kandidat til at besætte jobrotationsvikariatet. Personen ansættes i den givne periode, som medarbejderen er på uddannelse. Der modtages løn som ved vanlig ansættelse. Vær opmærksom på, at der ikke optjenes timer til ny dagpengeret, da der gives tilskud til lønnen.

Dog opnås erfaring med området, netværk og almindelig løn under vikariatet.

Socialpædagogerne kan hjælpe

Socialpædagogerne kan hjælpe med at finde kvalificerede og interesserede vikarer. Det gør vi gerne både i forbindelse med jobrotationsprojekter, som omfatter mange ansatte, og hvis der blot er tale om en enkelt medarbejder eller to, som skal på efteruddannelse. Ved større jobrotationsprojekter vil det typisk være jobcentrene, som er tovholdere på projektet.

Udfyld formularen og bliv kontaktet af en jobkonsulent

Kontakt jobkonsulenten og få hjælp til at finde en egnet medarbejder.

Læs mere på sl.dk/ledere


Har arbejdspladsen overenskomst med SL

Du bedes meddele om arbejdspladsen har overenskomst med SL.

De data, du udfylder i formularen, vil blive behandlet fortroligt og uden videregivelse til tredjepart.
Læs mere om, hvordan vi behandler dine persondata.