Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu
TTEMA: Ledere

Jobrotation

Jobrotation går ud på, at en ansat går på efteruddannelse i arbejdstiden og bliver afløst af en ledig.

Jobrotation

Når du giver en ansat muligheden for at tage efter- eller videreuddannelse, kan du reducere udgifterne, ved at benytte jobrotation. Når din medarbejder deltager i efter- eller videreuddannelse, kan du ansætte en vikar i jobrotation i perioden.
Du skal betale fuld løn til den ansatte under uddannelsen, og kan søge støtte til finansiering af lønnen til afløseren hos det lokale jobcenter.

Jobrotationsordningen gør det muligt, at få udbetalt jobrotationsydelse fra jobcenteret for hver time en ansat bliver afløst.
Den person, der ansættes i jobrotationsvikariatet, skal have været ledig i sammenlagt 6 måneder for at være kandidat til at besætte jobrotationsvikariatet. Personen ansættes i den givne periode, som medarbejderen er på uddannelse og modtager løn som ved vanlig ansættelse. Dog kan personen kun ansættes i op til 6 måneders vikariat.

OBS i hele 2022 skal personen du ansætter kun have haft 3 måneders forudgående ledighed inden ansættelsen, og vikariatet kan vare op til 9 måneder.

Socialpædagogerne kan hjælpe

Socialpædagogerne kan hjælpe med at finde kvalificerede og interesserede vikarer. Det gør vi gerne både i forbindelse med jobrotationsprojekter, som omfatter mange ansatte, og hvis der blot er tale om en enkelt medarbejder eller to, som skal på efteruddannelse. Ved større jobrotationsprojekter vil det typisk være jobcentrene, som er tovholdere på projektet.

Udfyld nedenstående formular og bliv kontaktet af en jobkonsulent

Kontakt jobkonsulenten og få hjælp til at finde en egnet medarbejder.
https://sl.dk/nymedarbejder

Læs mere på sl.dk/ledere


Har arbejdspladsen overenskomst med SL

Du bedes meddele om arbejdspladsen har overenskomst med SL.

De data, du udfylder i formularen, vil blive behandlet fortroligt og uden videregivelse til tredjepart.
Læs mere om, hvordan vi behandler dine persondata.