Gå til indhold
Socialpædagogernes logo
Mit SL

Jobrettet uddannelse for ledige 

Jobrettet uddannelse er en ordning, hvor du kan få dagpenge under kurser i op til seks uger, hvis du er kortuddannet. Der er tale om konkrete kurser, hovedsageligt AMU-kurser, som fremgår af en positivliste.

Få svar om jobrettet uddannelse for ledige

Jobrettet uddannelse er forbeholdt ufaglærte, faglærte og faglærte med en kort videregående uddannelse. Hvis du er uddannet socialpædagog, eller du har en anden mellemlang eller videregående uddannelse, er du derfor ikke berettiget til jobrettet uddannelse.

Jobrettet uddannelse kan tidligst påbegyndes efter fem ugers sammenlagt ledighed. For personer, som er påbegyndt et uddannelsesforløb i en opsigelsesperiode, kan uddannelsen dog fortsættes fra første ledighedsdag, forudsat at man har ret til jobrettet uddannelse. Der er i øvrigt visse kurser, som er identificeret som særligt arbejdsmarkedsrelevante, som er undtaget for karensperioden på fem uger, og som derfor også kan påbegyndes allerede fra første ledighedsdag.

Som udgangspunkt har man ret til sammenlagt seks ugers uddannelse. Enkelte uddannelsesforløb har en længere varighed. Her gælder det, at hele forløbet kun kan godkendes, hvis jobcentret bevilger den del, der overstiger de seks uger som en del af en jobplan. Uddannelsesforløbet kan godt være opdelt, så der er pauser imellem de enkelte kurser. Hele forløbet skal dog være afsluttet inden for de første ni måneders sammenlagt ledighed for personer over 25 år. For personer under 25 år skal forløbet være afsluttet inden for de første seks måneders sammenlagt ledighed.

De kurser, man kan få, fremgår af positivlisten. Man kan alene vælge uddannelse/kurser inden for én erhvervsgruppe. I relation til positivlisten findes vejledninger til, hvordan et seksugers forløb kan sammensættes. Det fremgår også af positivlisten, hvilke kurser der kan påbegyndes før den femugers karensperiode.

Der er i hovedsagen tale om arbejdsmarkedsuddannelse (AMU-kurser), der findes dog også kurser på akademiniveau.

Er du i tvivl om, hvad du skal vælge, kan du kontakte a-kassen eller jobcentret og få vejledning.

De kurser, man kan få, fremgår af positivlisten. Man kan alene vælge uddannelse/kurser inden for én erhvervsgruppe. I relation til positivlisten findes vejledninger til, hvordan et seksugers forløb kan sammensættes. Det fremgår også af positivlisten, hvilke kurser der kan påbegyndes før den femugers karensperiode.

Der er i hovedsagen tale om arbejdsmarkedsuddannelse (AMU-kurser), der findes dog også kurser på akademiniveau.

Er du i tvivl om, hvad du skal vælge, kan du kontakte a-kassen eller jobcentret og få vejledning.

Du modtager dagpenge, imens du deltager i jobrettet uddannelse. Jobcentret afholder deltagerbetalingen for uddannelsen. Du skal selv betale eventuelle følgeudgifter i forbindelse med uddannelsen, eksempelvis gebyrer ved erhvervelse af lægeattest og køreprøve eller undervisningsmaterialer.

Har du mere end 24 km daglig transport mellem din bopæl og uddannelsesstedet, og deltager du i AMU-kurser, kan du få befordringsgodtgørelse. Du skal søge om det i a-kassen via blanket AB 421.

Har du mere end 120 km transport mellem din bopæl og uddannelsesstedet, og deltager du i AMU-kurser, kan du søge jobcentret om tilskud til kost og logi ved indkvartering.

Du er ikke forpligtiget til at være aktivt jobsøgende i den periode, hvor du deltager i jobrettet uddannelse. Men du er forpligtiget til at stå til rådighed for henvist arbejde. 

Jobcentret har mulighed for at fritage dig helt for at stå til rådighed under uddannelsesforløbet, hvis det skønnes, at uddannelsen medvirker til, at du opnår fast beskæftigelse. Du skal søge jobcentret om fritagelse.

Bliv medlem