Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Straffeattester

Der findes tre former for attester: den private straffeattest, den offentlige straffeattest og børneattesten

A. Den private straffeattest

En privat straffeattest indeholder kun oplysninger om domme, bøder og tiltalefrafald ved overtrædelse af straffeloven og fx også ved overtrædelse af lov om euforiserende stoffer (narkotikaloven) og våbenloven. Privatpersoner kan henvende sig til politiet og bede om at få udskrevet en straffeattest til privat brug. Det er denne type straffeattester, der indhentes af arbejdsgiveren – via medarbejderen – hvis der ikke er hjemmel til at indhente en offentlig straffeattest – se nedenfor.

De lovovertrædelser, som er registreret i Kriminalregisteret, vil stå på den private straffeattest i 2-5 år. Hvis du trykker på linket nederst på siden, kan du se, hvor længe de enkelte lovovertrædelser bliver stående på den private straffeattest.

B. Den offentlige straffeattest 

Den offentlige straffeattest indeholder oplysninger om samtlige domme, bøder og sager, der har ført til tiltale for overtrædelser af straffeloven. Denne straffeattest indeholder også afgørelser for overtrædelse af andre love, hvis der er givet frihedsstraf eller sket frakendelser af rettigheder f.eks. førerretten. Ingen kan personligt få udleveret en offentlig straffeattest hos Kriminalregisteret. En offentlig straffeattest kan bl.a. udstedes til en offentlig myndighed ved behandlingen af en jobansøgning. Den offentlige straffeattest kan kun udleveres, hvis ansøgeren skriftligt har givet samtykke til det.

Oplysningerne står på denne straffeattest  i mindst 10 år fra den endelige afgørelse. Hvis du trykker på linket nederst på siden, kan du se, hvor længe de enkelte lovovertrædelser bliver stående på den offentlige straffeattest.

C. Børneattesten 

Børneattester indeholder oplysninger om overtrædelser af straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under 15 år. Registreringen omfatter bl.a. overtrædelse, tiltalefrafald med eller uden vilkår og henlæggelse af sager, der ”sluttes på bevisets stilling”. Afgørelser om grove overgreb mod børn slettes først i registret, når den pågældende fylder 80 år. Andre domme f.eks. børnepornografi og incest slettes i registret efter 20 år og tiltalefrafald efter 10 år.

Børneattester indhentes når der skal ansættes personer, der skal have direkte kontakt med børn under 15 år, f.eks. pædagoger og læger og plejepersonale m.fl., der ansættes eller beskæftiges på børneafdelinger og på børnepsykiatriske afdelinger. Attesten kan også indhentes på personer har direkte kontakt med børn under 15 år, men som ikke nødvendigvis skal arbejde med børn og unge, f.eks. rengøringspersonale.

Børneattesten kan ligesom den offentlige straffeattest kun udleveres, hvis ansøgeren skriftligt har givet samtykke til det.

Se her: Afgørelser på din straffeattest