Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Orlov

Du kan søge din arbejdsgiver om orlov eller tjenestefri i en periode

Der kan gives tjenestefri uden løn, såfremt det er foreneligt med arbejdet. Du har altså ikke krav på at få tjenestefri.

Din arbejdsgiver har ansvaret for, at der er en ledig stilling til dig efter udløbet af din tjenestefri periode.

Tjenestefri må ikke forveksles med andre typer af orlov, for eksempel barselsorlov eller orlov til pasning af syge og døende. Disse orlovsordninger fremgår af love eller aftaler og reguleres på anden måde.

Hvis du aftaler tjenestefri med din arbejdsgiver, skal I sammen aftale længden af din tjenestefrihed. Derved kan både du og din arbejdsgiver være forberedt på, hvornår du genindtræder i din stilling.

Du skal være opmærksom på, at du under din tjenestefrihed ikke har krav på løn eller pension. Du optjener heller ikke anciennitet under din tjenestefrihed.

I visse tilfælde har du ret til orlov og tjenestefrihed. Det er tilfældet, hvis enten du selv, eller din ægtefælle er omfattet af bestemmelserne i ”Aftale om tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål” indgået mellem Forhandlingsfællesskabet og KL, der gælder hvis du er kommunalt ansat og mellem Forhandlingsfællesskabet og RLTN hvis du er ansat i en region. Kort fortalt har du ret til orlov, såfremt du eller din ægtefælle udsendes til udlandet som led i statsligt udviklingssamarbejde, udsendes til udlandet for at gøre tjeneste ved internationale organisationer, eller ansættes i Grønlands hjemmestyre/ kommuner.

 Din kreds kan oplyse dig nærmere om de enkelte orlovsordninger.