Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Omsorgsdage

Offentligt ansatte har ret til to omsorgsdage om året for hvert barn.

Er du offentligt ansat, har du ret til to omsorgsdage med sædvanlig løn per kalenderår for hvert barn til og med det kalenderår, hvor barnet fylder syv år. Omsorgsdagene kan afholdes som hele eller halve dage og skal varsles tidligst muligt. Ikke brugte omsorgsdage bortfalder ved årets slutning og kan kun i særlige tilfælde overføres til næste år fx omsorgsdage fra det år, hvor barnet er født.

Aftale om fravær af familiemæssige årsager