Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Mødepligt

Det er en af ansættelsesforholdets grundlæggende pligter, at du naturligvis skal møde på arbejde, som din arbejdsplan foreskriver.

Hvis du er forhindret i at møde på arbejde på grund af sygdom eller barns sygdom, er det vigtigt, at du underretter din arbejdsgiver hurtigst muligt og efter de regler, der gælder på din arbejdsplads. Du vil ofte finde disse regler i personalehåndbogen på arbejdspladsen. Hvis der ikke er nedskrevne regler om, hvordan du melder dit fravær så spørg din arbejdsgiver.

Hvis du undlader at møde på arbejde, og du ikke har en lovlig grund (sygdom), kan du risikere at blive bortvist. 

Du er også pligtig til at gøre tjeneste i det tidsrum, din arbejdsplan foreskriver. Du kan derfor ikke forlade din arbejdsplads, før du har fri med mindre, det er fordi du bliver syg i løbet af arbejdsdagen. Du skal også i dette tilfælde sørge for at give arbejdsgiver besked.

Hvis du af andre grunde bliver nødt til at forlade dit arbejde i utide, er det vigtigt, at du har en udførlig aftale med din arbejdsgiver om det, og at der ikke er tvivl om, hvad aftalen går ud på.