Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Måltider og skat

Sådan bekattes du, når du spiser måltider med beboere

Når der er tale om et pædagogisk måltid, skal man ikke betale skat af det. Et pædagogisk måltid betragtes som en naturlig del af arbejdet som socialpædagog; Det, at agere som rollemodel i spisesituationer med personer, der har behov for at opleve og lære basale spisevaner, typisk børn eller personer med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne.

For at et måltid kan kaldes pædagogisk i skatteteknisk forstand, er der to krav:

  1. De ansatte spiser sammen med beboerne
  2. De ansatte spiser det samme som beboerne.

Bliver der serveret anden mad for den ansatte end det, der serveres for de personer, der spisetrænes med, gælder skattefriheden altså ikke. For ikke at blive beskattet kan der i stedet betales for kosten. Ifølge Skats retningslinjer står et måltid inkl. drikkevarer til 20 kr. pr. dag.

På flere arbejdspladser har man en betalingsordning, hvor medarbejderne betaler en fast pris fx 200 kr. pr måned for maden. Det har givet anledning til spørgsmålet, hvorvidt man er forpligtet til at betale for pædagogiske måltider. Hertil lyder svaret:

Man kan som medarbejder sige nej til at betale for maden, når der er tale om et pædagogisk måltid som man skal deltage i.

Ideen er jo, at man skal spise sammen med borgeren som et led i spisetræning og samværet over et måltid. Derfor er spisningen også at betragte som arbejdstid.

Ofte aftaler man også at lave maden sammen, men modsat kan der være konkrete forhold der gør, at man som medarbejder ikke kan spise samme mad. I sådanne tilfælde må det være berettiget at eksempelvis indtage sin medbragte mad sammen med borgeren. I modsat fald forspildes ideen med det pædagogiske måltid.