Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Kørselsgodtgørelse

Du kan få kørselsgodtgørelse, hvis du bruger din egen bil til en tjenesterejse.

Du kan få kørselsgodtgørelse udbetalt fra din arbejdsgiver, hvis du anvender eget transportmiddel i forbindelse med en rejse, som du foretager på vegne af din arbejdsgiver; en såkaldt tjenesterejse.

En tjenesterejse kan for eksempel være, hvis du skal køre fra din arbejdsplads for at deltage i et møde eller har en anden opgave for din arbejdsgiver, og hvor du anvender din egen bil eller motorcykel. I dette tilfælde kan du få godtgjort dine udgifter efter aftale med din arbejdsgiver og de retningslinjer der gælder for din arbejdsplads.

Langt de fleste arbejdsgivere anvender statens takster for skattefri kørselsgodtgørelse. Der er en høj og en lav takst.

Den høje sats – som jf. aftaler om transportgodtgørelse betales for såkaldt kørsel i henhold til bemyndigelse – er i 2023: 3,73 kr. pr. km., indtil 20.000 km., for kørsel i bil og på motorcykel. Denne sats skal anvendes, hvis du har en aftale med din arbejdsplads om, at du bruger din egen bil, når arbejdet kræver, at du transporterer dig f.eks. mellem arbejdssteder.

Den lave sats – dvs. for bemyndiget kørsel ud over 20.000 km./år og godkendt kørsel i øvrigt – er i 2023: 2,19 kr. pr. km.

Kørselsgodtgørelsen skal dække de udgifter, du har til forbrug af brændstof og slitage på din bil, men ikke til andre udgifter i forbindelse med tjenesterejsen, for eksempel hvis du skal benytte færge eller passere broer, hvor der betales afgifter. Sådanne udgifter honoreres på anden måde og direkte efter de udlæg, du har haft.

Du kan alene få skattefri kørselsgodtgørelse, såfremt du har anvendt eget transportmiddel. Får du eksempelvis stillet bil til rådighed af din arbejdsgiver, vil du ikke samtidig kunne få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse, da du ikke selv har haft udgiften til bilen.