Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Beskæftigelsesanciennitet

Hvis du selv vil sige din stilling op, har du 1 måneds opsigelse

Hvis der er aftalt prøvetid og du siger op i prøveperioden, som typisk er 3 måneder, kan du dog sige op med dags varsel, medmindre der er aftalt et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage.

Du skal aflevere din opsigelse inden udgangen af måneden før, du vil stoppe på arbejdet. Hvis du vil sige op, så du stopper på dit arbejde fra og med 1. maj, skal din opsigelse være indgivet senest den 31. marts.

Beskæftigelsesanciennitet

Mange pædagoguddannede flytter arbejdsområde i løbet af deres arbejdsliv – fra specialområdet til normalområdet eller omvendt. Når man som pædagog skifter job, tager man sin beskæftigelsesanciennitet med – også på tværs af områder. Det er nemlig beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen, der skal medregnes ved fastsættelsen af ancienniteten.

Det betyder for eksempel, at hvis man har arbejdet 5 år som pædagog i en vuggestue og skifter til et job som socialpædagog på en døgninstitution, så er man berettiget til at medregne de 5 år som vuggestuepædagog i sin beskæftigelsesanciennitet.

Hvis du er omfattet af en kommunal eller regional overenskomst, kan du i forbindelse med din opsigelse bede din arbejdsgiver om at udstede dokumentation for din ansættelse i kommunen eller regionen. Det kaldes også en erklæring om beskæftigelsesanciennitet.

Denne erklæring skal indeholde oplysning om:

  • Datoen for din tiltrædelse
  • Datoen for din fratrædelse
  • En beskrivelse af indplacering og lønforløb i den seneste stilling inden fratrædelsen
  • Oplysning om dit timetal (beskæftigelsesbrøken fx 28/37)

Hvis du er omfattet af en privat overenskomst, vil der typisk ikke være fastsat regler om udstedelse af regler om beskæftigelsesanciennitet. Dette gælder også i de tilfælde, hvor du er ansat på en individuel kontrakt.

I disse tilfælde er det derfor særlig vigtigt, at du gemmer dit ansættelsesbrev og eventuelle tillæg til dit ansættelsesbrev for at kunne dokumentere, hvor længe du har været ansat, med hvilken stillingsbetegnelse og med hvilken løn.