Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Ansættelseskontrakt

Ansættelsesbeviset eller ansættelseskontrakten, er den aftale mellem dig og din arbejdsgiver, der fastlægger vilkårene for jobbet.

Du har krav på et ansættelsesbevis, når du ansættes i et job, der varer 1 måned eller derover, og hvor du skal arbejde gennemsnitligt 8 timer pr. uge eller derover.

Ansættelsesbeviset eller ansættelseskontrakten, er den aftale mellem dig og din arbejdsgiver, der fastlægger vilkårene for jobbet.

Hvis du ikke har modtaget dit ansættelsesbrev på det tidspunkt, hvor du starter i stillingen, bør du henvende dig på skrift (eventuelt pr. mail) til din arbejdsgiver og anmode om at få et ansættelsesbrev.

Hvad skal der stå i et ansættelsesbevis?

Et ansættelsesbevis skal indeholde alle væsentlige ansættelsesvilkår og som minimum følgende oplysninger:

  • Dit og arbejdsgiverens navn og adresse
  • Arbejdsstedets adresse
  • En beskrivelse af arbejdet eller angivelse af din titel, rang, stilling eller jobkategori
  • Dato for hvornår du er begyndt i jobbet
  • Jobbets forventede varighed, hvis der er tale om en tidsbegrænset stilling
  • Dine rettigheder omkring ferie
  • Opsigelsesvarsler, dvs. frister som du og din arbejdsgiver skal overholde, hvis en af jer ønsker at bryde ansættelsesaftalen
  • Din begyndelsesløn
  • Din normale daglige eller ugentlige arbejdstid
  • Hvilken kollektiv overenskomst eller hvilke aftaler, du eventuelt er dækket af, og som gælder for dit ansættelsesforhold

Såfremt der er overenskomst på din arbejdsplads, vil flere af ovenstående forhold være beskrevet i overenskomsten, og det er tilstrækkeligt at henvise til overenskomsten i dit ansættelsesbrev.

Hvad skal du være særligt opmærksom på?

Såfremt du ansættes i det offentlige, vil du som regel være omfattet af en overenskomst.

Hvis du ansættes på det private område, altså hvor din arbejdsgiver ikke er enten stat, region eller kommune, kan der være overenskomst, men dette skal du undersøge konkret hos din arbejdsgiver.

En overenskomst er en aftale mellem din arbejdsgiver og dennes eventuelle organisation og Socialpædagogerne.

Har din arbejdsgiver ikke overenskomst med Socialpædagogerne, skal du være opmærksom på, at kun det, som står i din ansættelsesaftale/ ansættelseskontrakt, er gældende for dit vedkommende, og du kan ikke stille krav om andre forhold.

Når din arbejdsgiver har overenskomst med Socialpædagogerne, vil du også være omfattet af funktionærloven. Det betyder, at du er aftalt funktionær og derved får nogle ekstra rettigheder som ikke-funktionærer ikke har automatisk.

Funktionærloven indeholder en række regler for blandt andet retten til løn under sygdom, varsler for opsigelse og meget andet.

Har din arbejdsgiver en overenskomst med Socialpædagogerne, kan du være sikker på, at der er indgået en aftale, der sikrer dig bedst muligt.

Husk: Du kan altid spørge i din kreds, om der er indgået overenskomst med din arbejdsgiver.

Er der ikke indgået overenskomst, er det en rigtig god ide at spørge i din kreds, FØR du skriver under på en ansættelseskontrakt.