Gå til indhold
Socialpædagogernes logo
Mit SL

Befordringsgodtgørelse til ledige

Når den daglige transport mellem din bopæl og aktiveringstilbud eller uddannelse ligger ud over 24 km, kan du søge om befordringsgodtgørelse.

Ret til befordringsgodtgørelse

Du har ret til befordringsgodtgørelse, når du deltager i aktiviteter, som er en del af din jobplan.

Det kan være virksomhedspraktik, kurser godkendt af jobcentret eller job med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver.

Du har også ret til befordringsgodtgørelse, hvis du deltager i jobrettet uddannelse.

Der kan ikke ydes befordringsgodtgørelse i forbindelse med uddannelse, som du selv har valgt at gennemføre, mens du er ledig.

Befordringsgodtgørelse gives, hvis din daglige transport fra dit hjem til dit arbejds- eller kursussted (og retur) overstiger 24 km.

Beregning af godtgørelsen

Du får 1,12 kr. (2024-sats) for hver km, der ligger ud over 24 km. pr. dag.

Beløbet beregnes alene ud fra den mest direkte kørselsafstand, uanset hvilken transportform du har benyttet.

Ved udbetaling afrundes den samlede godtgørelse til nærmeste hele kroner.

Eksempel: 
Hvis du har været på kursus i 19 dage og haft 49,6 km fra dit hjem til dit kursussted og retur, bliver din befordringsgodtgørelse beregnet således: 

49,6 km – 24 km = 25,6 km x 19 dage = 486,4 km x 1,12 kr. = 545 kr.  

Du vil således få udbetalt 545 kr. i alt i befordringsgodtgørelse for de 19 dages kursus.

Bliv medlem