Gå til indhold
Socialpædagogernes logo
Mit SL

Job med løntilskud

En ansættelse med løntilskud kan være relevant som en mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet, fx som nyuddannet, efter en længere periode med sygdom eller for dig, som har behov for at skifte branche.

Formål

Job med løntilskud kan medvirke til at afklare dit jobmål og styrke dine kvalifikationer inden for et arbejdsområde med henblik på at forbedre dine muligheder for at opnå ansættelse.

Hvis du fx som nyuddannet skal have fodfæste på arbejdsmarkedet, kan et job med løntilskud være et godt redskab. Job med løntilskud kan også være relevant, hvis du ønsker at skifte arbejdsområde eller har behov for at udvikle dine kompetencer inden for et område eller styrke dit netværk på arbejdsmarkedet.

Hvornår og hvordan

Du kan tidligst starte i job med løntilskud efter seks måneders sammenlagt ledighed.

Hvis du er ufaglært, er fyldt 50 år eller er enlig forsørger, kan du imidlertid starte job med løntilskud allerede fra starten af din ledighedsperiode.

Jobcentret har ofte mulighed for at formidle dig til et job med løntilskud. Hvis du selv har kontakt til en arbejdsgiver, hvor ansættelse med løntilskud er relevant for dig, har du ret til job med løntilskud her, såfremt de lovmæssige betingelser for etablering af ansættelse med løntilskud er opfyldt.

Det er i alle tilfælde vigtigt, at du først starter i en ansættelse med løntilskud, når jobcentret har meddelt både dig og arbejdsgiveren, at forløbet er godkendt.

Varighed, løn og arbejdsvilkår – på det offentlige område

Et job med løntilskud på en offentlig arbejdsplads kan maks. vare fire måneder. Din løn vil svare til det, du får i dagpenge. Der er dog tillagt 8 procent til lønnen, som går til dækning af arbejdsmarkedsbidraget. Arbejdsgiver fastsætter din ugentlige arbejdstid på baggrund af din dagpengesats.

I alle andre forhold end lønnen er du omfattet af overenskomstens regler, fx om opsigelsesvarsel, pensionsindbetaling, løn under sygdom og barsel mv. I tillæg til din løn skal der udbetales arbejdstidsbestemte tillæg, omkostningsdækkende ydelser og arbejdstidsbestemte tillæg.

Du må gerne have ordinære arbejdstimer i forløbet, fx vikartimer. Hvis du har mere end fem timers ordinært arbejde om ugen, skal arbejdstiden og dermed også lønnen i jobbet med løntilskud reduceres. Hvis du har mere end 24 km til arbejdspladsen, udbetaler a-kassen befordringsgodtgørelse efter ansøgning fra dig.

OBS: Er du på dimittendsats, når du påbegynder et job med løntilskud, og skifter du i løbet af ansættelsen status fra ikke-forsørger til forsøger eller omvendt (fx hvis dit barn fylder 18 år), skal du i begge tilfælde fortsætte på din oprindelige sats (og timetal) i den resterende ansættelsesperiode. Der kan evt. ydes supplerende kontanthjælp op til niveauet for forsørgersatsen for kontanthjælp. Kontakt jobcentret for vejledning og ansøgning.

Varighed, løn og arbejdsvilkår – på det private område

Et job med løntilskud på det private område kan maks. have en varighed på seks måneder. I en privat ansættelse med løntilskud skal du have overenskomstmæssig løn. Arbejdsgiveren får et tilskud pr. time.

Du er omfattet af overenskomstens regler, fx om opsigelsesvarsel, pensionsindbetaling, løn under sygdom og barsel mv., og du skal have et ansættelsesbrev med beskrivelse af løn- og arbejdsvilkår.

Arbejdstiden er som udgangspunkt 37 timer om ugen. Men job med løntilskud på deltid er også muligt. Lønnen vil i givet fald afspejle arbejdstiden, og hvis du har brug for at søge supplerende dagpenge, vil det være at krav, at arbejdsgiveren udfylder en frigørelsesattest (hvis du er omfattet af et opsigelsesvarsel).

Rådighed under ansættelse – på det offentlige og det private område

Mens du er i arbejde med løntilskud, bruger du af din dagpengeret. Der er således tale om såkaldt støttet beskæftigelse. Derfor kan timerne ikke bruges til at optjene en ny dagpengeperiode.

Som udgangspunkt skal du søge arbejde, mens du er i job med løntilskud. Hvis der i ansættelsesperioden skal afholdes samtale med os eller jobcentret, kan samtalen afvikles telefonisk.

Du har pligt til at deltage i et tilbud om ansættelse med løntilskud. Når det først er godkendt af jobcentret, er du omfattet af overenskomstens regler om opsigelse. Derfor kan en evt. afbrydelse før tid få konsekvenser for, om du kan modtage dagpenge. Kontakt altid a-kassen og jobcentret, hvis der er forhold i forbindelse med din ansættelse med løntilskud, som betyder, at du ønsker at afbryde ansættelsen før tid. 

Bliv medlem