Gå til indhold
Socialpædagogernes logo
Mit SL

Virksomhedspraktik

Praktik på en arbejdsplads kan være en god mulighed for at få kendskab til et nyt fagområde eller få opdateret din erfaring inden for et område, som du ønsker at vende tilbage til. Her kan du læse om mulighederne for virksomhedspraktik.

Formål

En virksomhedspraktik skal medvirke til at afklare dit jobmål og styrke dine kvalifikationer inden for et arbejdsområde med henblik på at forbedre din mulighed for at opnå ansættelse.

Du kan fx bruge en virksomhedspraktik til at få kendskab til et nyt fagområde eller til at vende tilbage til et område, som du har været væk fra. Det kan både være inden for og uden for det pædagogiske område.

Vi anbefaler, at du lægger en plan for, hvad du gerne vil lære af praktikken, og at du også taler med arbejdsgiveren om, hvad du kan bidrage med.

Varighed og vilkår

Som dagpengemodtager har du mulighed for at få virksomhedspraktik i maks. fire uger hos samme arbejdsgiver.

Som fuldtidsforsikret skal du som udgangspunkt være i praktik 37 timer om ugen inden for den normale arbejdstid. Du er ikke ansat og får ikke løn fra arbejdsgiveren, men du er omfattet af arbejdsmiljølovgivningen og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.

Du må udføre de samme opgaver som dine kolleger med tilsvarende uddannelsesmæssig baggrund. Vi anbefaler altid til arbejdspladserne på vores fagområde, at der laves en plan for forløbet. Det er for at sikre, at der reelt sker en opkvalificering.

Økonomi og rådighed

Når du er i virksomhedspraktik, får du dagpenge imens. Det betyder også, at du bruger af din dagpengeret under forløbet. Idet der ikke er tale om løntimer, giver perioden heller ikke mulighed for at optjene ret til en ny dagpengeperiode.

Du skal som udgangspunkt fortsat søge arbejde, mens du er i virksomhedspraktik. Hvis det er tid for samtale med os eller jobcenteret, kan samtalen afvikles telefonisk.

Hvis du har mere end 24 km til praktikstedet, udbetaler a-kassen befordringsgodtgørelse efter ansøgning fra dig.

Hvornår og hvordan

Du har mulighed for at starte virksomhedspraktik i hele din ledighedsperiode. Jobcenteret skal dog senest tilbyde dig aktivering efter tre eller seks måneders ledighed afhængigt af din alder – se afsnittet Aktivering ovenfor.

Jobcenteret har ofte mulighed for at formidle dig til en virksomhedspraktik. Hvis du selv har kontakt til en arbejdsgiver, hvor virksomhedspraktik er relevant for dig, har du ret til virksomhedspraktik her, såfremt de lovmæssige betingelser for etablering af virksomhedspraktik er opfyldt. Det er i alle tilfælde vigtigt, at du først starter i virksomhedspraktik, når jobcenteret har meddelt både dig og arbejdsgiveren, at forløbet er godkendt.

Bliv medlem