Gå til indhold

Uddannelsesløft

Er du ufaglært, eller har du en forældet faglært uddannelse, kan du have mulighed for at tage en erhvervsuddannelse, mens du er ledig.

Puljen til uddannelsesløft

Uddannelsesløft er en ordning i beskæftigelseslovgivningen, som giver mulighed for, at du, inden for visse rammer, kan tage en erhvervsuddannelse, mens du modtager dagpenge.

Du skal være fyldt 30 år og være ufaglært eller have en forældet faglært uddannelse (dvs. en uddannelse, som du ikke har anvendt inden for de sidste fem år). Har du tidligere gennemført et trin i en erhvervsuddannelse, er der også mulighed for, at du kan bygge et trin eller speciale oven på samme erhvervsuddannelse, hvis det er mere end 18 måneder siden, du færdiggjorde det trin, du har gennemført.

Du kan påbegynde uddannelsen allerede i starten af ledighedsperioden, og du skal som udgangspunkt kunne gennemføre uddannelsen inden for den periode, hvor du har dagpengeret. Uddannelsen kan derfor maks. vare to år, hvilket betyder, at du enten skal kunne få merit for din erhvervserfaring og/eller tidligere kurser eller, hvis du ikke kan få merit, at du alene gennemfører første trin i en erhvervsuddannelse. Såfremt fire femtedele af en erhvervsuddannelse kan gennemføres inden for dagpengeperioden, og du er villig til at færdiggøre resten af uddannelsen på ordinære vilkår, kan uddannelsen bevilges, selvom den varer mere end to år.

Under uddannelsen modtager du en reduceret dagpengeydelse på højst 80 pct. af den maksimale dagpengesats. Du har mulighed for at låne op til din hidtidige dagpengesats. Det er jobcenteret, der bevilger uddannelsen. A-kassen udbetaler dagpenge og administrerer et evt. lån.

Kontakt os

Du skal altid kontakte os, hvis du ønsker et lån i forbindelse med din deltagelse i uddannelse.

Ring til dagpengeteamet på 7248 6000.

Under uddannelsen er du fritaget for pligten til at være aktivt jobsøgende og stå til rådighed for henvist arbejde. Du vil stadig have pligt til at deltage i samtaler med jobcenteret og a-kassen, ligesom du har pligt til at deltage i den uddannelse, du er bevilget.

Bliv medlem