Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Løn under ferie

Hvis du er månedslønnet holder du ferie med løn.

Efter de nuværende regler får du den aktuelle løn på ferietidspunktet, selv om din løn var højere eller lavere på optjeningstidspunktet, fordi du var på et andet timetal.

Med de nye regler er lønnen fortsat den fast påregnelige løn på ferietidspunktet, men bliver beregnet i forhold til din beskæftigelsesgrad (timetal) på optjeningstidspunktet.

Denne beregningsmodel gælder fremover for al ferie, herunder også for 6. ferieuge, hvis du har krav på den.

Beregningsmodellen kan beskrives på følgende måde, idet lønnen i begge eksempler for nemheds skyld er anført til 8.000 kr.:

Eksempel 1:

På det tidspunkt, hvor du optjener ferien arbejder du 37 timer om ugen og tjener 8.000 kr. På det tidspunkt, hvor du afholder den ferie, som du har optjent, er du på 30 timer. Da din løn under ferie beregnes på baggrund af timetallet på optjeningstidspunktet skal du have udbetalt 8.000 x (37/30) = 9.867 kr.

Eksempel 2:

På det tidspunkt, hvor du optjener ferien arbejder du 30 timer om ugen og tjener 8.000 kr. På det tidspunkt, hvor du afholder den ferie, som du har optjent er du på 37 timer. Da din løn under ferie beregnes på baggrund af timetallet på optjeningstidspunktet skal du have udbetalt 8.000 x (30/37) = 6.486 kr.