Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Indefrysning af feriemidler

Som et element i de nye ferieregler sker der en indefrysning af feriemidler i en overgangsperiode.

Overgangsordningen omfatter de 5 ugers ferie, som du har krav på efter ferieloven. Hvis der ikke er en overgangsordning, kunne du som ansat holde 10 ugers ferie på et år, dvs. 5 ugers ferie efter de gamle regler og 5 ugers ferie efter de nye regler om samtidighed. 

Den situation løses ved, at de feriemidler, som du optjener i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, indefryses og udbetales først på det tidspunkt, hvor du forlader arbejdsmarkedet fx for at gå på folkepension eller efterløn. 6 ferieuge eller andre former for særlige feriefridage indefryses ikke.

Din arbejdsgiver skal senest 31. december 2020 indberette feriemidlerne, som udgør 12 % af din ferieberettigede løn i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Feriemidlerne skal indberettes til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler, som får til opgave at administrere de indefrosne feriemidler. Dine feriemidler vil blive forrentet frem til det tidspunkt, hvor du får dem udbetalt.

Du vil i starten af 2021 få et brev fra fonden med oplysning om, hvor mange feriemidler, der er indberettet.