Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Feriebegreber

Få forklaret de mange begreber i forhold til de nye ferieregler

Ferieåret

Ferieåret er perioden fra 1. september til 31. august (12 måneder).

Ferieafholdelsesperioden

Ferieafholdelsesperioden er fra 1. september til 31. december i det følgende år (16 måneder).

Ferie på forskud

Mulighed for at lave en aftale mellem medarbejder og arbejdsgiver om, at medarbejder kan holde betalt ferie før den er optjent. Denne regel gælder først fra 1. september 2020.

Ferieugen

En ferieuge er 7 på hinanden følgende kalenderdage.

Feriegodtgørelse

Feriegodtgørelse er et alternativ til ferie med løn og særlig feriegodtgørelse. Feriegodtgørelse skal kræves forud for ferieårets begyndelse, dvs. senest den 31. august. Feriegodtgørelsen udgør 12 % af lønnen i ferieåret.

Forskudt ferie

Forskudt ferie er udtryk for, at ferien efter de nuværende regler optjenes i et kalenderår og afholdes forskudt fra 1. maj til 30. april i de efterfølgende år. Forskudt ferie afløses af samtidighedsferie fra 1. september 2020. For 6. ferieuge gælder dog fortsat, at ferien afholdes forskudt for optjeningen. 

Hovedferie

Hovedferien er på 3 uger, som man har krav på at holde i perioden fra 1. maj til 30. september.

Indefrysning af feriemidler (Overgangsordning for 1-5 ferieuge)

Ferie optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 indefryses og udbetales, når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet. For eksempel for at gå på folkepension eller efterløn.

Løn under ferie

Den fast påregnelige løn på ferietidspunktet, men beregnet i forhold til beskæftigelsesgraden på optjeningstidspunktet.

Samtidighedsferie

Ferien afholdes løbende samtidig med at den optjenes. Der optjenes 2,08 dage pr. måned svarende til 25 feriedage på et år (2,08x12=25 dage).

Særlig feriegodtgørelse (ferietillæg) efter ferieaftalen

Udgør 1 % af den ferieberettigede løn og udbetales ud over ferie med løn og særlig feriegodtgørelse (forhøjet ferietillæg). Udbetales i to portioner senest 31. maj og 31. august.

Særlig feriegodtgørelse (forhøjet ferietillæg) efter aftale om 6. ferieuge

Udgør 0,95 % af den ferieberettigede løn og udbetales ud over ferie med løn og særlig feriegodtgørelse (ferietillæg). Udbetales senest 1. maj.

6. ferieuge

6. ferieuge er ikke en del af den nye ferielov/ferieaftale om samtidighedsferie. 6. ferieuge optjenes og afholdes som hidtil forskudt.

 

Ferieåret

Ferieåret er perioden fra 1. september til 31. august (12 måneder).

Ferieafholdelsesperioden   

Ferieafholdelsesperioden er fra 1. september til 31. december i det følgende år (16 måneder).

Ferie på forskud

Mulighed for at lave en aftale mellem medarbejder og arbejdsgiver om, at medarbejder kan holde betalt ferie før den er optjent. Denne regel gælder først fra 1. september 2020.

Ferieugen       

En ferieuge er 7 på hinanden følgende kalenderdage.

Feriegodtgørelse

Feriegodtgørelse er et alternativ til ferie med løn og særlig feriegodtgørelse. Feriegodtgørelse skal kræves forud for ferieårets begyndelse, dvs. senest den 31. august. Feriegodtgørelsen udgør 12 % af lønnen i ferieåret.

Fonden for tilgodehavende feriemidler

En fond, der er oprettet til at forvalte de feriemidler, som bliver indefrosset for perioden 1. september 2019 til 30. august 2020

Forskudt ferie

Forskudt ferie er udtryk for, at ferien efter de nuværende regler optjenes i et kalenderår og afholdes forskudt fra 1. maj til 30. april i de efterfølgende år. Forskudt ferie afløses af samtidighedsferie fra 1. september 2020. For 6. ferieuge gælder dog fortsat, at ferien afholdes forskudt for optjeningen.  

Hovedferie

Hovedferien er på 3 uger, som man har krav på at holde i perioden fra 1. maj til 30. september.

Indefrysning af feriemidler (Overgangsordning for 1-5 ferieuge)

Ferie optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 indefryses og udbetales, når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet.

Løn under ferie

Den fast påregnelige løn på ferietidspunktet, men beregnet i forhold til beskæftigelsesgraden på optjeningstidspunktet.

Samtidighedsferie

Ferien afholdes løbende samtidig med at den optjenes. Der optjenes 2,08 dage pr. måned svarende til 25 feriedage på et år (2,08x12=25 dage).

Særlig feriegodtgørelse (ferietillæg) efter ferieaftalen   

Udgør 1 % af den ferieberettigede løn og udbetales ud over ferie med løn og særlig feriegodtgørelse (forhøjet ferietillæg). Udbetales i to portioner senest 31. maj og 31. august.

Særlig feriegodtgørelse (forhøjet ferietillæg) efter aftale om 6. ferieuge

Udgør 0,95 % af den ferieberettigede løn og udbetales ud over ferie med løn og særlig feriegodtgørelse (ferietillæg). Udbetales senest 1. maj.

  1. ferieuge
  2. ferieuge er ikke en del af den nye ferielov/ferieaftale om samtidighedsferie. 6. ferieuge optjenes og afholdes som hidtil forskudt.