Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Ferie og sygdom

Der er særlige regler som træder i kraft, hvis du bliver syg (helt/delvist) før eller under din ferie.

Syg under ferie

Hvis du bliver syg før ferien begynder, har du ret til at få ferien suspenderet og udsat til senere. Det er vigtigt at du giver besked til din leder og sygemelder dig senest på den første feriedag ved arbejdstidens begyndelse.

Hvis du bliver syg under ferien kan du få erstatningsferie for sygdom ud over 5 dage. De første 5 dage efter du har sygemeldt dig får du ikke erstatning for. Lederen skal have en lægeerklæring, som du selv skal betale.

Hvis du bliver rask igen i ferieperioden skal du kontakte din leder og raskmelde dig. I aftaler samtidig om du skal vende tilbage til arbejdet eller holde resten af din ferie. I drøfter også hvornår den udskudte ferie skal afholdes.

Syg, eller delvist syg før ferie
Du kan ikke både afvikle ferie og være sygemeldt; hverken helt eller delvist.

Efter Ferieloven og Ferieaftalen er sygdom en feriehindring, og ferie kan kun holdes i hele dage.

Så er du som medarbejder helt eller delvis sygemeldt, kan du kun holde ferie, hvis du frivilligt raskmelder dig i den periode, du ønsker at holde ferie.

Der udbetales ikke sygedagpenge eller refusion i den periode, du afvikler ferie, men i stedet holder du ferie med løn eller feriegodtgørelse alt efter, hvad du har ret til ifølge ansættelseskontrakten.

Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering kalder det for en "teknisk raskmelding". Det er fordi, du i realiteten fortsat er syg, men for at kunne afvikle ferie skal være raskmeldt.

Hvis du ønsker at raskmelde dig i perioden og sygemelde dig igen efter ferieperioden, kan din arbejdsgiver kræve, at du kontakter din bopælskommune før ferien starter, og aftaler en "teknisk raskmelding".

Ifølge Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering sikrer en "teknisk raskmelding" nemlig arbejdsgiveren mod, at der starter en ny arbejdsgiverperiode, hvis medarbejderen kommer tilbage fra ferie og fortsat er sygemeldt.

Samtidig kan kommunen vurdere, om ferien forhaler helbredelsen, hvilket er en forudsætning for, at kommunen vil indgå en sådan aftale. Det er en rigtig god ide, at sørge for en aftale med din bopælskommune inden du foretager en ”teknisk raskmelding”.