Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Ferie for ansatte i en kommune eller region

Læs om regler for at holde ferie, hvis du er ansat i en kommune eller region.

Som ansat i en kommune eller region har du ret til 6 ugers ferie om året.

De 5 uger optjener du som samtidighedsferie. Det betyder, at du har mulighed for at afvikle din ferie umiddelbart efter, at du har optjent den.

Ferieåret løber fra 1. september til 31. august året efter. Ferieafholdelsesperioden, som er en periode på 16 måneder, hvor du kan placere din ferie, løber fra 1. september til 31. december året efter.

Den 6. ferieuge optjener og afvikler du forskudt således at optjeningen sker i ét kalenderår, medens afviklingen sker i perioden 1. maj til 30. april i de følgende to kalenderår.

Der er ret til at holde mindst tre ugers sommerferie i perioden fra 1. maj til 30. september. Du skal aftale med din leder, hvornår ferien skal lægges. Det fremgår af ferieaftalen, at arbejdsgiveren så vidt muligt skal imødekomme den ansattes ønsker, men i sidste ende er det lederen der fastlægger, hvornår fem af de seks ugers ferie holdes.

Den 6. ferieuge er der nogle særlige regler for. Den 6. ferieuge kan udbetales. Du skal give din leder besked så hurtigt som muligt om, hvorvidt du ønsker at afholde den 6. ferieuge eller om den skal udbetales. Udbetalingen finder sted med maj-lønnen. I nogle kommuner/regioner er det aftalt at man skal give besked senest den 1. oktober, hvis man ønsker den 6. ferieuge udbetalt året efter.

Den særlige feriegodtgørelse er på i alt 1,95% af din ferieberettigede løn. Den særlige feriegodtgørelse udbetales på følgende to måder:

1 % af den ferieberettigede løn udbetales i to portioner senest 31. maj og 31. august.

0,95 % af den ferieberettigede løn udbetales senest 1. maj.

Du kan vælge at få udbetalt feriegodtgørelse i stedet for at holde ferie med løn. Før et ferieår  begynder, dvs. senest 31. august, kan du kræve at få feriegodtgørelse med 12 % af lønnen i stedet for at få din sædvanlige løn, når du holder ferie.

Feriereglerne er fælles for alle kommunalt og regionalt ansatte og er fastlagt i en aftale, der træder i stedet for ferieloven.

Hvis du vil vide mere om optjening, overførsel, afholdelse, fratrædelse og feriepenge, kan du læse mere om ferie på sl.dk/faa-svar/ferie/nye-ferieregler

Studerende

Pædagogstuderende i lønnet praktik, får ikke ferie med løn, men i stedet feriegodtgørelse.