Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Ferie for ansatte i en kommune eller region

Læs om regler for at holde ferie, hvis du er ansat i en kommune eller region.

Når du har været ansat et helt kalenderår, har du optjent ret til ferie med løn i seks uger i det ferieår, der begynder 1. maj året efter. Ferieåret løber fra 1. maj til 30. april. Optjeningsåret er kalenderåret (1. januar 31. december) forud for ferieåret.

Der er ret til at holde mindst tre ugers sommerferie i perioden fra 1. maj til 30. september. Du skal aftale med din leder, hvornår ferien skal lægges. Det fremgår af ferieaftalen at arbejdsgiveren så vidt muligt skal imødekomme den ansattes ønsker, men i sidste ende er det lederen der fastlægger, hvornår fem af de seks ugers ferie holdes.

Den 6. ferieuge er der nogle særlige regler for. Den 6. ferieuge kan udbetales. Du skal give din leder besked så hurtigt som muligt om, hvorvidt du ønsker at afholde den 6. ferieuge eller om den skal udbetales. Udbetalingen finder sted med maj-lønnen. I nogle kommuner/regioner er det aftalt at man skal give besked senest den 1. oktober, hvis man ønsker den 6. ferieuge udbetalt.

Den særlige feriegodtgørelse er på 1,95% af din ferieberettigede løn det foregående kalenderår. Særlig feriegodtgørelse udbetales samtidig med lønnen i april måned.

Du kan vælge at få udbetalt feriegodtgørelse i stedet for at holde ferie med løn. Før et optjeningsår begynder, kan du kræve at få feriegodtgørelse med 12,45% af lønnen, i stedet for at få din sædvanlige løn, når du holder ferie.

Feriereglerne er fælles for alle kommunalt og regionalt ansatte og er fastlagt i en aftale, der træder i stedet for ferieloven.

Hvis du vil vide mere om optjening, overførsel, afholdelse, fratrædelse og feriepenge, kan du læse mere om ferie i folderen: Når ferien står for døren

Studerende

Pædagogstuderende i lønnet praktik, får ikke ferie med løn, men i stedet feriegodtgørelse.