Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Vold og trusler

Sådan forebygges vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler må aldrig blive et vilkår i det socialpædagogiske arbejde! Selv om socialpædagoger arbejder med mennesker, som kan være udadreagerende og uforudsigelige, er det uacceptabelt, at ansatte bliver udsat for vold, mens de passer deres arbejde. Derfor arbejder Socialpædagogerne ihærdigt på at forebygge vold og nedbringe det alt for høje antal medlemmer, der i dag udsættes for vold, når de er på arbejde.

Voldsforebyggelse handler om mange ting, blandt andet om arbejdsplanlægning - ressourcer og kompetencer personale, det handler om korrekt visitering af borgere og så handler det ikke mindst om faglighed. For eksempel en faglig bevidst tilgang til magtanvendelse - hvornår bruger man det og hvordan mindsker man brugen af magtanvendelse?

Risikovurderinger og ulykkesanalyser

Et konkret redskab, der kan forebygge volden, er at arbejde med risikovurderinger. Risikovurdering handler både om at sikre de ansatte et trygt og sikkert arbejdsmiljø – og om at skabe sikkerhed, tryghed og trivsel for borgerne.

Socialt Udviklingscenter har udgivet et temahæfte om risikovurderinger. Hæftet har i særlig grad fokus på, hvordan personalet kan inddrage borgerne i det voldsforebyggende arbejde – gennem dialog og redskaber, der tager afsæt i tryghed, mestring og selvindsigt.
Hæftet præsenterer nogle af de mest anvendte redskaber til risikovurdering og giver eksempler på, hvordan sociale tilbud bruger dem i praksis. 

Læs mere: Risikovurdering - en introduktion

Et andet konkret redskab er ulykkesanalyser. Det handler om at stille spørgsmålet "hvorfor" igen og igen, hvis man vil lave en rigtig god ulykkesanalyse. Det er nemlig essentielt at vide, hvad der er af bagvedliggende årsager, hvis man vil skabe virkelige forandringer. Her kan du få indsigt i, hvordan man kommer bag om ulykken og på den baggrund kan forebygge den næste.

Læs mere: Undgå ulykker

Brugerinddragelse

Mange sociale bo- og dagtilbud har gode erfaringer med at inddrage borgerne i arbejdet med at forebygge konflikter og vold. I temahæftet her fortæller 11 arbejdspladser om, hvordan de arbejder med det. De griber det forskelligt an, men en fælles erfaring er, at når borgerne mærker, at de bliver hørt, anerkendt og inddraget, opstår der færre konflikter og mindre vold. Læs mere: Brugerinddragelse i det voldsforebyggende arbejde